Соціальний діалог

Територіальна угода

Луганська обласна тристороння соціально-економічна рада:

     - склад та положення;

     - протоколи засідань

Координаційних комітет сприяння зайнятості населення:

      - склад та положення;

      - протоколи засідань.