Прес-центр1 червня 2018, 10:06

Проект Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області

31 травня відбулось засідання колегії облдержадміністрації, під час якої доповідав директор Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації Денис Денищенко щодо проекту Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018-2020 роки.

За таких умов підприємства втратили ринки збуту на непідконтрольних українській владі територіях області, розірвали коопераційні зв’язки з відповідними контрагентами. На контрольованій українською владою території області промисловий комплекс фактично втратив близько 70 % свого потенціалу.

На цьому фоні відбулося зниження обсягів зовнішньої торгівлі та залучення прямих іноземних інвестицій.
Так, за останні 5 років обсяги зовнішньої торгівлі області знизились з 6847,8 млн дол. США у 2013 році до 507,0 млн дол. США у 2017 році, у тому числі експорт – з 3543,6 млн дол. США до 233,9 млн дол. США. Обсяги залучених прямих іноземних інвестицій за цей же період скоротились з 826,4 млн дол. США (станом на 01.01.2013) до 441,5 млн дол. США (станом на 01.01.2018).
Така ситуація призвела до низки проблем, які на сьогодні стримують повноцінний економічний розвиток області, а саме: недостатньо сприятливий діловий та інвестиційний клімат, відсутність комплексного підходу до промоції регіону за кордоном, низька конкурентоспроможність продукції місцевого виробництва на міжнародних ринках та слабка обізнаність міжнародних торгово-економічних та інвестиційних організацій стосовно потенціалу регіону.
Для вирішення зазначених проблемних питань необхідна розробка Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 – 2020 роки.

Програма передбачатиме реалізацію заходів за такими напрямками: формування позитивного іміджу області, його підтримка та просування, сприяння залученню інвестицій та міжнародної технічної допомоги в економіку області, розвиток міжнародного співробітництва та забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності та розширення ринків збуту.
Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми складе 9375 тис. гривень, у тому числі 5465 тис. гривень з облбюджету та 3910 тис. гривень за рахунок коштів інших джерел.
За словами Дениса Денищенка, результатом виконання Програми стане залучення в економіку області іноземних інвестицій, коштів міжнародної технічної допомоги, налагодження партнерських відносин з міжнародними партнерами, розвиток інвестиційного та експортного потенціалу.

Очікуваними показниками реалізації Програми стануть: збільшення обсягу залучених прямих іноземних інвестицій до 540,0 млн дол. США, збільшення експорту товарів до 294,1 млн дол. США та залучення коштів міжнародної технічної допомоги за новими проектами у розмірі 220,0 млн грн.

Також планується створити бренд-бук області, Інвестиційного порталу області, каталогів інвестиційних та експортних пропозицій підприємств, вільних земельних ділянок.
Крім того, реалізація Програми дозволить створити позитивний імідж області серед вітчизняних та іноземних партнерів та залучити громадськість до позитивного сприйняття Луганщини як території творчих, працелюбних і талановитих людей.

За підсумком доповіді члени колегії затвердили проект Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018-2020 роки.