Прес-центр17 лютого 2021, 16:02

Уряд затвердив Концепцію впровадження в Україні ВІМ-технологій у будівництві

Кабінет Міністрів України затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації. Відповідне розпорядження було прийнято 17 лютого. Застосування ВІМ-технологій – один із ключових кроків цифрової трансформації будівництва.

У більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проектування об’єктів будівництва. Зокрема, для об’єктів державного замовлення, їх використання обов’язкове. Українська будівельна галузь наразі має дуже низький рівень цифровізації, а BIM-технології застосовують у своїй діяльності лічені організації.

«BIM-технології – інструмент подальшого реформування, модернізації та цифрової трансформації будівельної галузі України. Їх системне впровадження на державному рівні дозволить оптимізувати витрати на будівництво та експлуатацію об’єктів, підвищити надійність та безпеку будівель та споруд, зробити вітчизняну будівельну продукцію конкурентоздатною», – зазначає Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

ВІМ-технології – це новий підхід до управління цифровою інформацією, що застосовується у будівництві та містобудуванні та передбачає збір і комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про об’єкт. Завдяки їх застосуванню можна віртуально відтворити об’єкт ще до початку його будівництва, відслідковувати процеси життєвого циклу будівельного об’єкту – від проектування до його зведення, експлуатації та демонтажу. Такий підхід дає змогу підвищити безпеку та надійність будівель і споруд, здійснювати оперативне керівництво процесами будівництва та контролю якості виконання будівельних робіт, суттєво зменшити ймовірність помилок у проектах, зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.

Концепція визначає механізми впровадження ВІМ-технології у будівництві як інструменту для подальшої цифрової трансформації будівельної галузі України.

Вона розрахована до 2025 року і буде реалізовуватись поетапно.

На початковому етапі протягом 2021 – 2022 років передбачається:

  • розробити та затвердити необхідні зміни в акти законодавства у сфері застосування ВІМ-технологій;
  • прийняти нормативні документи (стандарти), гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами із будівельного інформаційного моделювання;
  • прийняти національні стандарти, які визначають основні вимоги до проектної документації та проведення експертизи;
  • затвердити Національний класифікатор будівель і споруд та Національний класифікатор будівельної продукції, матеріалів, робіт та послуг;
  • розробити проекти повторного використання для пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури, створених із використанням BIM-технологій;
  • розробити методику визначення та оцінювання життєвого циклу об’єктів будівництва;
  • забезпечити умови для навчання (підвищення кваліфікації) щодо використання ВІМ-технологій у будівництві.

На другому етапі з 2023 до 2025 року передбачається:

  • забезпечити повну актуалізацію будівельних норм з урахуванням особливостей застосування BIM-технологій;
  • забезпечити реалізацію пілотних проектів будівництва з використанням будівельного інформаційного моделювання на рівні не менше ніж 10 відсотків проектів будівництва, що фінансуються за рахунок видатків державного бюджету.

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-koncepciyu-vprovadzhennya-v-...