Прес-центр31 травня 2018, 17:05

В області впроваджуватимуть сучасний екологічний моніторинг довкілля

Під час засідання колегії розглянуто проект Регіональної цільової програми моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.

Докладчиком виступив начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олег Тіхонов.

Він зазначив, що контроль за забрудненням атмосферного повітря і викидами, якісним станом поверхневих і підземних вод є однією з основних складових системи моніторингу довкілля, а також створення та розвиток саме локальних мереж автоматизованого спостереження за станом довкілля має бути головним напрямом розвитку Програми.

Тут запропоновано більш широке поєднання можливостей різних суб’єктів моніторингу для рішення регіональних екологічних проблем, відновлення та розширення мереж контролю стану довкілля, запровадження автоматизованих систем контролю, застосування сучасних засобів інформатизації та комунікації, вдосконалення нормативно-методичної та метрологічної бази суб’єктів моніторингу.

Ця Програма розроблена із залученням коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Слід зазначити, що при її підготовки були враховані пропозиції суб’єктів регіональної системи моніторингу, їх досвід та знання проблем, а також досвід розробників в складанні Державної та регіональних програм моніторингу, оцінюванні екологічного стану області.

Наприкінці заходу членами колегії було ухвалено проект Програми та надані рекомендації щодо її доопрацювання.