Прес-центр29 грудня 2016, 16:12

Виробництво валової сільськогосподарської продукції у 2016 році збільшено на 14 %

Аграрний сектор є системоутворюючим в економіці області, формує  продовольчу безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей економіки та формує соціально-економічне підґрунтя розвитку сільських територій.

Луганською облдержадміністрацією спільно з органами влади на місцях впродовж року проводилася організаційна робота щодо покращення стану агропромислового комплексу області, нарощування виробництва продукції та підвищення її конкурентоспроможності. І це дає свої результати.

Виробництво валової продукції у 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшено на 14 % та становить 4600 млн грн.

Аграріями області у 2016 році зібрано 1356 тис. тонн зерна, 667 тис. тонн соняшника, що більше минулого року на 36,6 % та 37,6 % відповідно.

У 2016 році укладено 100,5 тис. договорів оренди земельних часток (паїв) на загальну суму 506,9 млн грн, або 92,1 % (за 2015 рік на цю ж дату було виплачено 357,3 млн грн, або 89,5%). Середній відсоток нарахованої орендної плати від грошової оцінки землі складає 4,0 %.

Слід зазначити, що в поточному році в порівнянні з 2015 роком збільшилась частка договорів оренди земельних часток (паїв) по яким розрахунок відбувається грошима на 63,8% та становить 377,0 млн грн.

У 2015 року Кабінетом Міністрів України відновлено державну програму фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. Загальна сума компенсації аграріям області у 2015 році склала 874,5 тис. грн, у 2016 – 3036,6 тис. грн, що більше в 3,5 рази минулорічного показника. Це свідчить про початок стабілізаційних процесів в агропромисловому комплексі.

Протягом 2016 року ведеться робота з міжнародними організаціями по створенню сімейних ферм, сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів, обласної аграрної дорадчої служби.

З метою скорочення логістичних витрат та підвищення закупівельної ціни у 2016 році ТОВ СП «Нібулон» завершена робота першого етапу проекту-будівництва інфраструктури з відвантаження зерна залізничним сполученням. Продуктивність відвантаження – 20 вагонів на добу. Другий етап проекту – будівництво ємностей із зберігання зерна – 23 тис. тонн. Вартість інвестиційних проектів – 1,5 млн доларів США.

Пріоритетні напрямки розвитку агропромислового комплексу областіна  2017 рік:

підтримка галузі тваринництва шляхом часткової компенсації закупівлі доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних селянських господарств та часткове відшкодування вартості закупленого високопродуктивного та племінного поголів’я сільськогосподарських тварин;

збільшення обсягів виробництва гречки в обсягах, що забезпечують продовольчу безпеку області та експортний попит;

забезпечення оновлення машинно-тракторного парку новою високопродуктивною технікою вітчизняного виробництва;

модернізація діючих переробних і  харчових підприємств, які володіють певним  експортним  потенціалом, впровадження ними новітніх міжнародних стандартів виробництва і  якості готової  продукції;

сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва.