Прес-центр25 квітня 2023, 12:04

Яким буде єдиний вступний іспит до магістратури у 2023 році

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ. Визначено кількість завдань із кожного тесту, форми тестових завдань, час, відведений на їхнє виконання, схеми нарахування балів.

Цьогоріч для вступу на більшість магістерських програм потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Завдання ТЗНК буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Блок ТЗНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного. Загалом буде 33 завдання, з-поміж яких:

- 10 – на заповнення пропусків у мікротексті (потрібно доповнити речення словосполученнями/ словами із запропонованих варіантів);
- 23 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На складання тесту буде відведено 75 хвилин.

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті. Отже, за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:

- 6 – на встановлення відповідності (потрібно дібрати заголовки до текстів/частин текстів із запропонованих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);
- 5 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
- 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями/словами із запропонованих варіантів).

На складання тесту надається 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів буде нараховано по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку ЄВІ з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. Зауважте, що для одержання результату із ТЗНК за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 3 тестові бали, так само і з іноземної мови.