Прес-центр14 грудня 2016, 15:12

Згідно з дорученням Юрія Гарбуза розроблена та схвалена Регіональна програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017–2022 роки

Починаючи з 1997 року, в Україні розгорнуто роботу з виконання програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», основною метою якої є поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення молоді на селі та збільшення випуску сільгосппродукції і зайнятості сільського населення.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

У Луганській області регіональна програма «Власний дім» реалізується також з 1997 року спеціально створеним комунальним підприємством «Луганський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Програма «Власний дім» сьогодні є фактично єдиною програмою, що надає можливість сільським жителям одержати пільгові кредити (під 10 % річних, а для багатодітних родин безпроцентно) на будівництво житла й його благоустрій.

Кредити  видаються працівникам галузей сільського господарства, соціальної сфери села, освіти, медицини, культури, органів місцевого самоврядування, а так само молодим родинам, і учасникам АТО.

У довоєнні роки у зв’язку із щорічною фінансовою підтримкою Програми з обласного бюджету (загальний фонд), Луганська область відрізнялася лідируючою позицією серед регіональних фондів і, в першу чергу, в обсягах залучених інвестицій з Держбюджету. Щорічно наша область одержувала від 11 до 12 відсотків коштів Держбюджету, з загального обсягу, що виділявся на Програму по Україні (з початку діяльності програми із 665,0 млн грн Держбюджету Луганська область одержала 69,3млн грн – 10,4 %). Тому,  з 97,8 тис. родин, які одержали кредити в Україні, 14,7 % – це сільські жителі Луганської області.

За 2012 – 2016 роки у бюджетах всіх рівнів було передбачене фінансування обласної Програми на рівні 36,3 млн грн, тобто 29,4 %. Недофінансування пов’язане з тим, що із загального фонду державного й місцевого бюджетів кошти передбачені не були.

Фактично отримано й використано на Програму ще менше – 24,9 млн грн, або 68,3 % від передбаченого бюджетами обсягу й 20,1% від Програми. Використання коштів не в повному обсязі пов’язане із блокуванням органами Держказначейства платіжних доручень Фонду по вже оформлених кредитних договорах і через недофінансування Програми районними бюджетами.

За зазначений період завершено будівництвом і придбано 486 житлових удома, або 40,2 % від Програми, загальною площею 29,8 тис. кв. метрів (43 %), забезпечено інженерними мережами 556 садибних удома (16,5 %), проведена реконструкція 387 житлових дома з використанням енергозберігаючих технологій (37,8 %).

У 2016 році завершується реалізація четвертого етапу Програми, розрахованої на 2012 – 2016 роки. Так, згідно з «Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року», де передбачена реалізація цієї програми, та на виконання доручення голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза від 1 червня 2016 року, Фондом ІЖБ  розроблений проект «Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі й поліпшення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 – 2022 роки».

Фінансування Програми передбачене як за рахунок коштів Державного, так і за рахунок коштів обласного й районного бюджетів, що є фактично продовженням її роботи.

У новій Програмі на 2017 – 2022 роки при визначенні обсягів і напрямків кредитування враховані пропозиції райдержадміністрацій та районних рад.

На реалізацію Програми в цей період передбачене фінансування в сумі 56,0 млн грн, у тому числі, за рахунок коштів обласного бюджету 25,6 млн грн.

Це дасть можливість надати кредити 1120 сільським сім’ям, забезпечити комфортним житлом 689 родин загальною площею 41,3 тис. кв. м, побудувати (реконструювати) інженерні мережі (газифікація, електроопалення, водопостачання, заміна газового опалення на альтернативне, тощо) для 371 садиби, забезпечити розвиток близько 60 особистих селянських господарств.

Кредитування селян для реконструкції житла під його енергозбереження посприяє утепленню фасади житлових будинків, установити енергоефективні пластикові вікна й двері замінити газове опалювальне встаткування на твердопаливне.

У рамках цих заходів можлива реалізація пілотного проекту щодо створення на базі одного району замкнутого циклу дрібнотоварного виробництва й переробки сільгосппродукції.

Для ефективного виконання завдань Програми передбачається  відновлення фінансування із загального фонду державного й обласного бюджетів, фінансування місцевими бюджетами завдань по кредитуванню розвитку особистих селянських господарств із метою підвищення рівня самозайнятості сільського населення й ефективності роботи селянських господарств, залучення позабюджетних інвестицій на розвиток Програми та забезпечення стабільного й ритмічного фінансування зобов’язань по оформлених кредитних договорах Держказначейством.

Проект «Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі й поліпшення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017–2022 роки»  був схвалений на засіданні колегії облдержадміністрації 2 грудня поточного року