Прес-центр20 грудня 2016, 14:12

Звіт про результати громадського обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік

З 1 до 15 грудня 2016 року відбулися електронні обговорення з громадськістю проекту Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік.

В обговореннях взяли участь представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, міських та селищних рад, райдержадміністрацій, громадських організацій, бізнесу.

За підсумками підготовлено звіт про результати проведення громадського обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік, в якому враховані пропозиції, внесені під час обговорень.

 

Звіт

про результати проведення громадського обговорення проекту

Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік

 

·                     З метою врахування думки громадськості та дотримання вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 року № 996, проект Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік був розміщений з 01 грудня 2016 року на офіційному веб-сайті Луганської обласної державної адміністрації (loga.gov.ua).

 

1.                Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення: Луганська обласна державна адміністрація.
2.                Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення: проект Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік.
3.                Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: представники структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації, міських/селищних рад, райдержадміністрацій, громадських організацій, бізнесу.

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

1. Департаментом зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності запропоновано:

Перелік виконавців завдання 5 підрозділу 6.2. «Інвестиційна діяльність» розділу ІV «Механізми регулювання» доповнити Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації (через зазначення у механізмі реалізації цього завдання участі представників бізнесових структур області у національних виставкових заходах (окрім міжнародних).
Завдання 6 підрозділу 6.2. «Інвестиційна діяльність» розділу ІV «Механізми регулювання» викласти у такій редакції: Використання можливостей міжнародних програм для соціально-економічного та гуманітарного розвитку регіону». Механізм реалізації цього завдання викласти у такій редакції: «сприяти реалізації Програми ПРООН з відновлення та розбудови миру та інших програм (проектів) міжнародних організацій, спеціалізованих установ, агенцій».

1.3. Підрозділ 6.2. «Інвестиційна діяльність» розділу ІV «Механізми регулювання» доповнити таким завданням «Діяльність щодо популяризації інвестиційних можливостей та потенціалу регіону».

Луганським обласним центром зайнятості запропоновано:

2.1. Перші два пункти розділу «Очікувані результати» підрозділу 9.2. «Зайнятість населення та ринок праці» розділу 9 «Соціальна сфера» викласти у наступній редакції:

забезпечення можливості отримання додаткового джерела доходів для 5,2 тис. безробітних осіб, які перебуватимуть на обліку в базових центрах зайнятості Луганської області;

працевлаштування 200 безробітних осіб шляхом компенсації витрат роботодавцям єдиного соціального внеску та 50 безробітних осіб за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.

У додатку 2 до Програми «Заходи щодо забезпечення виконання завдань» у підрозділі 9.2. «Зайнятість населення та ринок праці» внести зміни до пункту 1 завдання «Сприяння зайнятості населення»:

1 боковик викласти у новій редакції: «сприяння у працевлаштуванні незайнятих громадян, у першу чергу соціально незахищених верств населення, зокрема, внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих військовослужбовців, які приймали участь в АТО»;
доповнити боковиком наступного змісту: «залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру».

Управлінням містобудування та архітектури запропоновано:

3.1. Додаток 3 до Програми «Перелік регіональних (цільових) програм, які передбачається реалізувати у 2017 році» доповнити програмами:

Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки;

Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки.

Виключити з переліку Регіональну цільову програму будівництва (придбання) доступного житла в Луганській області на 2010-2017 роки.
У пояснювальній записці у розділі «Житлове будівництво»
(стор. 12-13) останнє речення викласти у такій редакції: «На цей час Верховною Радою України не внесені зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині подовження терміну прийняття в експлуатацію зазначених об’єктів».

Пропозиція 3.1. в частині доповнення додатку 3 до Програми Регіональною комплексною програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки відхилена, оскільки станом на 15.12.2016 року вона не затверджена відповідно до Порядку розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання.

Пропозиція 3.1. в частині доповнення додатку 3 до Програми Регіональною цільовою програмою зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки відхилена, оскільки розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.12.2015 р. № 673 програма вже була затверджена та внесена в Додаток 3 до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік.

Пропозиція 3.2. відхилена на підставі п. 7.6. вищевказаного Порядку згідно якого дострокове припинення виконання Програми відбувається за умови спільного подання відповідального виконавця Програми, структурних підрозділів з питань економіки та з питань фінансів місцевого органу виконавчої влади. Станом на 15.12.2016 року відповідне подання відсутнє.

Департаментом охорони здоров’я запропоновано:

Текстову частину абзацу 7, 8 стор. 27 Програми викласти у наступній редакції:

проведено роботи з поточного ремонту диспансерного та стаціонарного відділень Луганського обласного наркологічного диспансеру в м. Лисичанськ;
відкрито після проведення ремонту відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, до складу якого входять 3 реанімаційні палати та реанімаційна зала, а також капітально відремонтовано приміщення харчового блоку.

2 абзац розділу 3 «Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери області» у сфері охорони здоров’я стор. 39 викласти у наступній редакції:

модернізація та розвиток екстреної медичної допомоги.

1 абзац підпункту 10.1. «Охорона здоров’я» розділу
10 «Гуманітарна сфера» стор. 80 викласти у наступній редакції:

Стратегічною ціллю розвитку сфери охорони здоров’я регіону є відновлення та подальше реформування медичного обслуговування, і, як наслідок, покращення показників стану здоров’я населення. У 2017 році триватиме створення високотехнологічних сучасних медичних центрів на базі обласних лікувально-профілактичних закладів, які відновили свою роботу на території підконтрольній владі України.

Пропозиція 4.3. відхилена оскільки запропонована текстова частина не змінює суті 1 абзацу.

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: внесені під час обговорення пропозиції, враховані в остаточній версії проекту Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік.