Прес-центр19 травня 2017, 09:05

Пропонуємо ознайомитись з низкою навчальних посібників щодо розвитку експорту до країн ЄС

З метою започаткування та розвитку зовнішньоекономічної діяльності на ринках країн ЄС пропонуємо ознайомитись з низкою навчальних посібників (українською та російською мовами) за матеріалами Торгово-промислової палати України, Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, Дніпропетровської торгово-промислової палати, Мінекономрозвитку України та інших джерел:

- «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції версії 2014 року (http://cci.dp.ua/tl_files/data/Version-of-Blue-Guide.pdf);

- навчальний посібник «Відкриття ринків в ЄС» (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Opening%20markets%20in%20the%20EU%...);

- Вимоги європейських торгових мереж до національної сільськогосподарської та харчової продукції,що імпортується в ЄС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Vimogi%20jevropejskix%20torgovix%20merezh%20do%20nacionalnoji%20silskogospodarskoji%20ta%20xarchovoji%20produkciji,%20scho%20importujetsja%20v%20JeS.pdf);

- Краткое руководство по основным воросам, связанным с экспортной деятельностью в ЕС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/DoingBusinessEU_guide_rev.pdf);

- Законодательство ЕС о безопасности продуктов питания (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Zakonodatelstvo%20ES%20o%20bezopas...);

- Технические барьеры при экспорте продукции машиностроения и ГМК в ЕС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/mashinostroenie%20i%20GMK.ppt);

- Европейские юрисдикции как механизм оптимизации бизнеса (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Manuals%20European%20jurisdiction%...);

- Ведение бизнеса с ЕС_ Система налогообложения (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Doing%20business%20with%20the%20EU...);

- Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Zaxist%20prav%20intelektualnoji%20vlasnosti%20na%20rinkax%20JeS.pdf);

- Експорт до країн Євросоюзу. Базові аспекти митного регулювання (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Eksport%20do%20krajin%20Jevrosojuzu.%20Bazovi%20aspekti%20mitnogo%20reguljuvannja.pdf);

- Податкові аспекти ведення бізнесу в Європейському Союзі (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Podatkovi%20aspekti%20vedennja%20biznesu%20v%20Jevropejskomu%20Sojuzi.pdf);

- Юридичні аспекти ведення бізнесу в ЄС. Робота з європейськими компаніями. Відкриття та ведення бізнесу в ЄС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Juridichni%20aspekti%20vedennja%20biznesu%20v%20JeS.%20Robota%20z%20jevropejskimi%20kompanijami.%20Vidkrittja%20ta%20vedennja%20biznesu%20v%20JeS.pdf);

- спеціальний буклет, присвячений захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках ( http://cci.dp.ua/tl_files/data/files/For%20your%20information/booklet.pdf).

Також для розвитку своєї діяльності за кордоном та пошуку торгових партнерів підприємства можуть звертатись до:

діючих представників Торгово-промислової палати України за кордоном (https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad);

сертифікованих консультантів з експорту до ЄС (http://www.ucci.org.ua/dnload/service/AdvisersEUexport.pdf).

З інформацією про галузеві агропромислові асоціації Євросоюзу агровиробники області можуть ознайомитись за посиланням http://loga.gov.ua/oda/press/news/dep_ved/informaciya_pro_galuzevi_agrop....

В рамках діяльності Ради експортерів та інвесторів при МЗС України підготовлений перелік безкоштовних інтернет-ресурсів в Україні та закордоном (здебільшого англійською мовою), які дозволяють перевірити різні аспекти право- та дієздатності того чи іншого суб’єкта господарювання  з метою з’ясування його надійності та доцільності введення з ним бізнесу. Відповідна інформація знаходиться за посиланням http://rei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/market-review в розділі «Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації для українських підприємств щодо ведення бізнесу в окремих країнах».