Прес-центр28 липня 2017, 15:07

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ СММ ОБСЄ

27 липня 2017 року заступник директора Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації Артем Скаженик зустрівся з делегацією СММ ОБСЄ.

До складу делегації увійшли Томас Севен - керівник Сєвєродонецької філії Луганського Регіонального Офісу СММ ОБСЄ, Абдіраім Джорокулов – координатор інфраструктури, Андре Лоерш – спостерігач з економічних питань СММ ОБСЄ та Аліна Терещенко – перекладач.

В ході зустрічі присутні обговорили низку питань щодо загальної економічної ситуації, промисловості, ситуації з енергопостачанням та пошкоджених обʼєктiв інфраструктури в регіоні.

Артем Скаженик розповів про існуючи проблеми в регіоні, стосовно переміщення вантажів через лінію розмежування які виникли у підприємств вугільної та коксохімічної промисловості та  шляхи щодо їх вирішення.

Крім того, він зазначив, що декілька населених пунктів Луганської області знаходяться без електроенергії, води та газу. Облдержадміністрацією розроблені проекти щодо відновлення пошкоджених обʼєктів інфраструктури, але для їх реалізації необхідно забезпечення «Вікон тиші» для проведення ремонтних робіт. «Пріоритетним напрямом для керівництва області є відновлення об’єктів інфраструктури», - сказав Артем Скаженик та попросив представників ОБСЄ сприяти позитивному вирішенню цієї ситуації.

Представники СММ ОБСЄ запевнили у всебічній підтримці, подякували за співпрацю у врегулюванні надзвичайно складних питань та висловили надію на подальше плідне співробітництво.

 

 On July 27, 2017, Deputy Director of Department of Regional Development, Industry, Infrastructure and Energy Saving of Luhansk Regional State Administration Artem Skazhenyk met with the delegation of the OSCE SMM.

The delegation included Tomas Seven - Sievierodonetsk Patrol Hub Leader OSCE SMM, Abdiraim Jorokulov - Infrastructure Liaison Officer OSCE SMM, Andre Loersch - Economic Reporting Officer and Alina Tereshchenko - interpreter.

During the meeting the participants discussed the issues related to the general economic situation, the industry, energy supply situation and damaged the infrastructure of the region.

Artem Skazhenyk told about challenges in the region   faced the coal and coke industries and the enterprises producing explosives for the movement of goods through the line of demarcation and their solutions.

In addition, he noted that several settlements in Luhansk region live without electricity, water and gas. The Luhansk Regional State Administration has developed the projects related to repairing of damaged infrastructure objects but it is necessary to provide "Silence Windows" for carrying out the repair works. «The restoration of infrastructure is the priority direction for the region's leadership», - Artem Skazhenyk said and asked the representatives of the OSCE SMM to contribute it.

Representatives of the SMM OSCE assured of their full support, thanked for cooperation in resolving of complicated issues and expressed hope for further fruitful cooperation.