На Луганщині створено Асоціацію працівників та аматорів сфери культури!

Наприкінці 2016 року в сфері культури Луганщини відбулася видатна подія – 22 грудня набула офіційного статусу юридичної особи та розпочала повноцінне функціонування громадська організація «Асоціація працівників та аматорів сфери культури Луганської області «Український культурний простір Луганщини».

Ця організація є добровільним об’єднанням фізичних осіб, які професійно пов’язані з культурою та мистецтвом, аматорів народної творчості, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, творчої інтелігенції, представників культурно-просвітницьких товариств, громадськості та зацікавлених осіб, яке спрямоване на створення сприятливих умов для національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини та забезпечення цілісності культурного простору Луганської області.

Головою Асоціації обрано досвідченого спеціаліста у сфері культури Божич Ірину Володимирівну, яка працює у Луганському обласному центрі народної творчості завідуючою відділом дослідження і відродження фольклору і декоративно-ужиткового мистецтва.

Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Головною метою  організації «Український культурний простір» є сприяння розвитку української нації шляхом задоволення суспільних, соціальних та культурних інтересів населення на території Луганської області, всебічне сприяння розвитку культури, мистецтв та народної творчості на території Луганщини.

Основними напрямками діяльності організації є:

- формування українського культурного простору Луганщини;

- сприяння у створенні дбайливого ставлення до збереження народних традицій і примноження національного культурного надбання на території Луганської області

-  формування на території Луганської області  поважного ставлення до культури, мови, традицій, звичаїв та обрядів Українського народу;

- сприяння  вихованню у дітей та молоді Луганської області української культурної та національної ідентифікації;

-  сприяння формуванню у суспільстві свідомого ставлення до  розвитку культури, як галузі, яка формує духовні цінності держави, в тому числі шляхом підвищення престижу працівників культури та мистецтв і аматорів народної творчості.

Членство в організації є добровільним та індивідуальним. Членами організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань організації. Прийом у члени організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням правління організації.