Прес-центр2 червня 2021, 10:06

Планується визначити заповідними територіями пам’ятки природи «Гора «Пристін», «Криниця Годульяна» та ботанічний заказник «Вершина»

Також під час апаратної наради розглядалося питання щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду Луганської області.

Про це доповів директор Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Сергій Олейніков.

Він зазначив, що державна політика в галузі збереження біорізноманіття направлена на відтворення та збереження територій зайнятих природною рослинністю – степів, лісів, площі та видова різноманітність яких з року в рік зменшуються в результаті дії антропогенних факторів.

Незважаючи на розвиток промисловості і сільськогосподарського виробництва, Луганська область характеризується високою біологічною різноманітністю, проте тенденції збіднення флори і фауни притаманні й нашому регіону. Про це свідчить збільшення кількостф аборигенних видів рослин і тварин, що включаються в Червону Книгу України.

Наразі в області під охороною держави знаходяться 129 видів флори і 76 видів хребетних тварин.

Станом на початок 2021 року на підконтрольній українській владі частині області розташовано 11 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного (13 716 га) та 129 – місцевого значення (62 064 га). Відсоток заповідності території області складає 3,97 %.

Указом Президента України від 10 вересня 2019 року був створений національний природний парк «Кремінські ліси» загальною площею 7269 га.

У вересні минулого року голова облдержадміністрації видав розпорядження, яким оголошено територію площею 24,5398 га лісовим заказником місцевого значення «Плоский ліс».

«Один із основних напрямів роботи Департаменту – реалізація державної екологічної політики, спрямованої на збільшення площі земель області з природними ландшафтами, для забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, збереження природних екосистем», – зауважив Сергій Олейніков.

Так, налагоджена співпраця з міжнародною організацією USAID у проєкті «Економічна підтримка Східної України», а також [ громадською організацією «Екологія. Право. Людина».

Наразі розробляються наукові обґрунтування перспективних для визначення заповідними територій: комплексна пам’ятка природи «Гора «Пристін», гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Криниця Годульяна» (Старобільський район); ботанічний заказник місцевого значення «Вершина» (Сватівський район).

Спікер підкреслив, що важливим є напрям роботи із збереження вже існуючих заповідних об’єктів від незаконного використання, пошкодження і знищення природних комплексів.

Так, наразі на території області, яка підконтрольна українській владі, встановлено на місцевості з розробленням відповідної землевпорядної документації межі 87 природно-заповідних об’єктів на загальній площі 22 032 га, з них 5 663 га – загальнодержавного значення, 16 369 га – місцевого значення.

На цей час вже створена адміністрація Національного природного парку «Кремінські ліси», ведуться роботи щодо розробки проєкту організації території парку та встановленню меж.

Указом Президента України 23 березня цього року «Про рішення Ради національної безпеки України» одним із пріоритетних напрямів є розроблення та затвердження регіональних та місцевих схем формування екологічної мережі.

«Діяльність Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів буде спрямована на розвиток заповідної справи в області, шляхом оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду; збереження та охоронe вже існуючих заповідних об’єктів від незаконного використання», – підсумовуючи сказав спікер.

Разом з тим, ще один з пріоритетів Департаменту – включення існуючих територій природно-заповідного фонду до відкритого електронного державного кадастру а також розроблення місцевих схем екологічної мережі Луганської області, з подальшим включенням до регіональної, та до національної екологічної мережі України.