Прес-центр2 червня 2021, 09:06

Продовжено попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», положень ст. 24¹ Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2021 № 299), наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та проєктів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), регіональна комісія оголошує продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до 15 червня 2021 року.

У відборі беруть участь інвестиційні програми і проєкти, подані в установленому законодавством порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, агенціями регіонального розвитку (за винятком проєктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), що мають на меті розвиток регіонів та відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки та передбачені у Плані заходів на 2021-2023 роки з її реалізації в наступних технічних завданнях:

1.1.2.4. Створення індустріальних парків в Луганській області;

3.2.1.2. Створення умов для підготовки провідних та перспективних спортсменів області;

3.2.2.3. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг;

3.2.2.7. Створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої, добровільної пожежної охорони, центрів безпеки громадян на території Луганської області;

3.2.2.8. Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом;

3.2.2.9. Забезпечення надання якісних послуг закладами дошкільної та загальної середньої освіти.

Технічні завдання розміщено на онлайн-платформі Мінрегіону https://new.dfrr.minregion.gov.ua/.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність зазначеним умовам, а також таким критеріям:

- для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
- для проєктів (крім проєктів нового будівництва) – забезпечення дотримання комплексного підходу під час проєктування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);
- календарний план реалізації проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років. Для проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) загальною кошторисною вартістю від 50000 до 100000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням комісії строк реалізації може бути продовжений до чотирьох років, за умови їх реалізації у поточному році. Для проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) вартістю понад 100000 тис. гривень строк реалізації може бути продовжений до п’яти років за таких же умов;
- співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків;
- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
- загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. гривень, а для інших проєктів – понад 1000 тис. гривень.

Окремо наголошуємо на необхідності врахування потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в проєктах, що передбачають здійснення будівельних робіт.

Для участі у конкурсному відборі заявники в термін до 15 червня 2021 року розміщують інформацію щодо проєктів на онлайн-платформі Мінрегіону https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ та подають документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (зі змінами).

Увага! Подання проєктів для реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснюється у Особистому кабінеті на онлайн-платформі Мінрегіону https://new.dfrr.minregion.gov.ua/ за умови реєстрації заявником на платформі.

У конкурсі беруть участь інвестиційні проєкти, зареєстровані заявниками на онлайн платформі, у вказаний в оголошенні термін.

Одночасно документи в паперовому вигляді за підписом керівника заявника за формою, встановленою Мінрегіоном, подаються в двох примірниках за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, 5-й поверх, кімн. 510 (Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації). Час прийому документів щодня, крім суботи та неділі: з 8:00 до 17:00 (п’ятниця до 15:45), перерва з 12:00 до 12:45.

Телефон для довідок: (06452) 2-33-07, 095-391-81-66.

Адреса електронної пошти: budget_loga@ukr.net