Прес-центр9 серпня 2016, 14:08

Роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо найбільш актуальних питань соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб

Питання 1:

Чи підлягають 100% обстеженню всі звернення внутрішньо переміщених осіб, які надійшли після 14.06.2016 (які вже одержують допомогу та надали заяви для призначення допомоги на наступний період по доходам)?

Чи необхідно надавати на розгляд в комісію заяви надані тільки вперше?

Відповідь:

Виплати, які станом на 11 червня 2016 року проводилися за дійсними довідками, продовжуються. У термін до 14 грудня 2016 року структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить обстеження місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Наступне обстеження проводиться протягом шести місяців з дати складання попереднього акту.

Призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 08.06.2016 № 365 відповідно до рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.)

 

Питання 2:

Чи можливо призначення на наступний шестимісячний період адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг без акту обстеження з подальшою перевіркою заявника 1 раз на 6 місяців, за умови, що заявник систематично звертається за призначенням? Чи призначення адресної допомоги на наступний період можливе тільки після обстеження сім’ї та складання акту про фактичне проживання і тільки за рішенням комісії?

Відповідь:

Призначення та продовження зазначеної виплати на наступний шестимісячний строк здійснюється за заявою внутрішньо переміщеної особи та відповідно до рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї).

 

Питання 3:

Пунктом 18 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування передбачено, що повторне призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеній особі у разі їх припинення відповідно до підпункту 4 пункту 12 цього Порядку можливе лише через шість місяців після такого припинення і виконання всіх процедур, необхідних для їх призначення, передбачених законодавством.

З якої дати (місяця) здійснювати поновлення виплати державних допомог на дитину одинокої матері, при усиновленні дитини, допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам?

Відповідь:

Відновлення соціальних виплат за довідками, що були скасовані відповідно до статті 12 Закону, здійснюється після видачі нової довідки відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08.06.2016 № 365 (через шість місяців після такого припинення і виконання всіх процедур, необхідних для їх призначення, передбачених законодавством).

У випадках, коли скасування довідки з підстав, визначених у
статті 12 Закону, відбулося до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (14.06.2016 р.), норма щодо повторного призначення соціальних виплат лише через шість місяців не застосовується.

Виплати таким особам відновлюються з дати звернення особи до органу, що здійснює відповідні соціальні виплати.

 

Питання 4:

Чи можливо призначення (поновлення) допомоги на підставі електронної справи без акту обстеження з подальшою перевіркою заявника 1 раз на 6 місяців, за умови, що заява надана до 14.06.2016? Чи призначення соціальних

допомог можливе тільки після обстеження сім’ї та складання акту про фактичне проживання заявника та дітей і тільки за рішенням комісії?

Відповідь:

Порядком відновлення (поновлення) соцвиплат, затвердженим постановою № 365, визначено, що рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати приймає комісія за результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

 

Питання 5:

Чи має право переміщена особа звернутись за призначенням адресної допомоги відповідно до постанови КМУ № 505, якщо з дати останньої виплати минуло більше ніж півроку?

Відповідь:

Адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається з дати звернення за її призначенням (крім випадків, коли виплата була припинена відповідно до пункту 7 Порядку 505). Обмежень щодо терміну звернення за такою допомогою на наступний період не встановлено.

 

Питання 6:

Після отримання інформації від органів, що здійснюють соціальні виплати, для підтвердження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, органи соціального захисту населення проводять додаткову перевірку обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

При цьому, зазначені органи надають відповідні списки у різні строки. Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складено акти обстеження матеріально-побутових умов сімей заявників за формою, встановленою Мінсоцполітики, на комісії розглянуто подання, прийняте відповідне рішення.

Чи необхідно складати повторно акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї внутрішньо переміщеної особи у разі отримання інформацій від різних органів, які здійснюють соціальні виплати?

Відповідь:

У разі, якщо не минуло 6 місяців з дати попередньої перевірки, в ході якої підтверджено відомості щодо фактичного місця проживання ВПО, повторно акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї не складається, а подання подається на розгляд комісії разом зі наявним актом.

 

Питання 7:

Згідно п. 6 постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 довідка діє безстроково, а згідно п. З постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період.

Чи будуть внесені зміни до постанови КМУ № 505 щодо безстрокової дії довідки внутрішньо переміщеним особам?

Відповідь:

Відповідно до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період. Таким чином, після прийняття Закону № 1706 та внесення змін до постанови КМУ 509 в частині визначення безтермінової дії довідок ВПО немає необхідності їх продовження.

 

Питання 8:

Чи є дійсними довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, які були видані з жовтня 2014 року до набуття чинності постановами КМУ від 04.03.2015 № 79 (у частині проставлення відмітки Державної міграційної служби) та від 26.08.2015 № 636 (в частині подовження терміну довідки), які не мають відмітки Державної міграційної служби та не були подовжені, оскільки при видачі таких довідок це не було передбачено законодавством і в програмному комплексі вони були внесені, як безстрокові?

Відповідь:

Такі довідки мають бути замінені.

Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам до 13 січня 2016 року, і які були дійсними на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», то такі довідки також є чинними та діють безстроково, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає.

 

Питання 9:

Згідно абзацу 1 п. 5 «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

1)Яким нормативно-правовим актом керуватися при визначенні регіонів, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пункти, що розташовані на лінії зіткнення при призначенні щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання?

2)Чи можна 1/2, 1/4 та 1/6 частину житла трактувати в цілому, як власність на житлове приміщення?

3) Чи призначається щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у разі наявності у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, але не придатного для проживання?

Відповідь:

1)Грошова допомога призначається внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та отримали відповідну довідку;

2)нормами Порядку не передбачено виключень у разі наявності у власності частини житлового приміщення;

3)у разі коли відсутня можливість використання житлового приміщення за призначенням, яке не придатне для проживання, може бути розглянуто право на призначення грошової допомоги за умови надання відповідних документів.

 

Питання 10:

Статтею 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень та мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені у статті 1 цього Закону.

Чи мають право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи громадяни, які виїжджають (виїхали) з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня в заклади, які розташовані на території, підконтрольній українській владі та реєструють своє місце проживання у гуртожитках цих навчальних закладів?

Відповідь:

Ці особи набудуть статусу ВПО після зняття з реєстрації в гуртожитку у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені у статті 1 цього Закону.

 

Питання 11:

До управлінь соціального захисту населення області звертаються громадяни, які виїхали з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та вказують своїм фактичним місцем мешкання садові товариства (наприклад: садове товариство «СТ Наука» у
м. Краматорськ з юридичною адресою реєстрації: м. Краматорськ,
вул. Олекси Тихого, буд 10).

Чи мають право такі громадяни на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Відповідь:

Відповідно до пункту 3 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

 

Питання 12:

Постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 352) передбачено, що для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника.

Чи необхідна присутність малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, під час звернення громадян із заявою за довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (діти, на час звернення батьків із заявами на отримання довідок про взяття на облік, перебувають з дідусем на відпочинку, у родичів на території підконтрольній українській владі)?

Відповідь:

Пунктом 2 Порядку передбачено, що неповнолітні особи (довідково: віком від 14 до 18 років) подають заяву про взяття на облік особисто, а заяву про взяття на облік малолітньої дитини (довідково: віком до 14 років) - законний представник.

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, для отримання довідки подає від її імені:

у разі влаштування до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення – керівник відповідного закладу;

у разі влаштування в сім’ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу – законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника або особи, зазначеної в абзаці п’ятому цього пункту, заяву подає від її імені представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.

 

Питання 13:

Відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 дія довідки внутрішньо переміщених осіб є безстроковою.

Після оновлення програмного забезпечення при обміні інформаціями баз отримувачів пенсій органів Пенсійного фонду (далі – органи ПФУ) та Єдиною інформаційною базою даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення (далі – органи соціального захисту), автоматична заміна особливості із кодом 93 «Переселенець не зареєстрований» на код 94 «Переселенець зареєстрований» не здійснилася. Поновлення виплати пенсій органами ПФУ буде здійснено після перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб з вищезазначеної категорії (очікується надходження списків на перевірку фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб у кількості 129 тис. осіб, у яких довідки були діючими станом на 13 січня 2016 року та 17 тис. осіб, у яких з 20 червня 2016 року по 30 червня 2016 року закінчився термін дії довідки (термін дії довідок змінився на безстроковий)).

Чи необхідно здійснювати перевірку фактичного місця проживання/перебування зазначених внутрішньо переміщених осіб в даному випадку?

Відповідь:

Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам до 13 січня 2016 року, і які були дійсними на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», то такі довідки є чинними та діють безстроково, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон), а також довідок, в яких адресою місця проживання внутрішньо переміщеної особи вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає.

Виплати, які станом на 11 червня 2016 року проводилися за дійсними довідками, продовжуються. У термін до 14 грудня 2016 року структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить обстеження місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Наступне обстеження проводиться протягом шести місяців з дати складання попереднього акту.

Відновлення соціальних виплат (у тому числі, пенсій) за довідками, які були чинними станом на 13.01.2016 року, але у яких була відсутня відмітка ДМС, здійснюється відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 за рішенням комісії з дня припинення виплати.

 

Питання 14:

Чи передбачається внесення змін до положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2001 № 1091 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у зв’язку із введенням додаткових функцій відповідно до постанови КМУ
від 08.06.2016 № 365?

Відповідь:

Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування передбачено, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально- побутових умов сім’ї.

Таким чином, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення та/або відповідним робочим групам вже надано повноваження щодо складення акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

 

За матеріалами Мінсоцполітики України