Прес-центр7 лютого 2018, 09:02

У Держархіві області на зберіганні знаходиться 15 тисяч документів Національного архівного фонду

Про підсумки роботи архівних установ області у 2017 році та пріоритетні завдання на 2018 рік йшлося на розширеному засіданні колегії Державного архіву Луганської області, яку провів заступник голови облдержадміністрації Вадим Данієлян.

Під час засідання директор Державного архіву Луганської області Катерина Безгинська розповіла, що за цей час вдалося вирішити низку питань матеріально-технічного забезпечення.

Так, на сьогодні прийнято на державне зберігання біля 15 тис. документів  Національного архівного фонду

Оцифровано 1357 одиниць зберігання, виготовлено 124247 цифрових копій. Також 3285 одиниць зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств області. Перевірено біля 17 тис. одиниць зберігання, включено 735 підприємств, установ та організацій до списку юридичних осіб – джерел формування НАФ.

Проведено 111 перевірок роботи служб діловодства та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій – джерел комплектування архівних установ області, відреставровано понад п’яти тис. аркушів, оправлено і підшито біля 1,5 тис. одиниць зберігання та закартановано понад 20 тис. одиниць зберігання.

За звітними даними юридичними особами – джерелами комплектування архівних установ описано 63,2 % документів постійного зберігання та 77,8 % – з кадрових питань (особового складу) від загальної кількості документів, що в них зберігаються.

Експертно-перевірною комісією Державного архіву схвалено та погоджено описів справ майже на 31 тис. одиниць зберігання, 114 зведених номенклатур, 25 інструкцій з діловодства, 23 положення про експертні комісії. Проведено виїзне засідань ЕПК Держархіву на базі архівного відділу Рубіжанської міської ради.

Встановлені строки в архівних підрозділах юридичних осіб-джерел формування НАФ знаходиться понад 9,8 тис. одиниць зберігання документів НАФ.

Разом з тим, у минулому році Державним архівом Луганської області проведено обласний огляд стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до Держархіву області. Із 33 установ, які здійснюють діяльність у сфері державної служби, правових відносин, громадських організацій, праці та соціального захисту населення прийняли участь в огляді 16, визначено п’ять переможців.

З метою приведення діяльності архівних установ області у відповідність до чинного законодавства у 2017 році архівному відділу Рубіжанської міської ради надано статус юридичної особи публічного права.

Крім цього, держархів підготував та направив в грудні 2017 року на голів сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад рекомендації з питань щодо додержання вимог чинного законодавства з питань архівної справи та діловодства.

В доповіді прийняли участь начальники архівного відділу Міловської, Білокуракинської і Новоайдарської райдержадміністрацій, а також Сєвєродонецької та Попаснянської міських рад.