Прес-центр23 лютого 2017, 17:02

Сприяння розвитку громадянського суспільства на Луганщині – пріоритетна сфера діяльності облдержадміністрації

23 лютого, на засіданні колегії облдержадміністрації розглянуто і схвалено проект Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.

 

Директор Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Олександр Костенко зазначив, що за три останні роки інститути громадянського суспільства, як у цілому в Україні, так й, окремо, у Луганській області зайняли значне місце у вирішенні найважливіших питань соціально-економічного і гуманітарного розвитку.

 

За його словами волонтерські, релігійні, правозахисні та інші громадські об’єднання взяли на себе значну частину забезпечення нагальних потреб суспільства у сфері національної оборони, соціального та правового захисту населення, освіти, виступаючи повноправними партерами державних органів і забезпечили їх підтримку та стабільну роботу. У свою чергу, держава та місцеві органи влади приділяють значну увагу у сприянні ефективному розвитку інститутів громадянського суспільства.

 

Проект регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки «Спроможні інститути громадянського суспільства Луганщини» підготовлено на виконання статі 6 Указу Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

 

Станом на січень 2017 року за даними Головного управління юстиції у Луганській області налічується 1426 громадських формувань, без урахування політичних партій, третейських судів, первинних осередків профспілок. Серед них: 1341 громадських організацій, 27 організацій роботодавців 12 осередків всеукраїнських творчих спілок та 46 профспілки самостійні.

 

Також на Луганщині зареєстровано 199 обласних осередків політичних партій, 10126 структурних утворень політичних партій (міських, районних), 114 статутів територіальних громад, 3360 професійних спілок (органок профспілок), 448 друкованих засобів масової інформації

 

Разом з тим, слід зауважити, що сфера діяльності інститутів громадянського суспільства в області є достатньо розбалансованою та часто підпадає під впливи фінансових або політичних чинників. Так, наприклад, у Лисичанську з 2010 року не створено громадську раду при виконавчому органі міської ради оскільки в місті не налагоджено діалог між владою та місцевими активістами.

 

Протягом 2015-2016 років облдержадміністрацією реалізовано низку заходів, спрямованих на консолідацію інститутів громадянського суспільства в області та підвищення рівня координації зусиль активних представників громади, зокрема, у грудні 2015 року відновлено роботу громадської ради при облдержадміністрації.

 

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки включає у себе конкретний набір найбільш важливих напрямів діяльності та заходів, спрямованих на максимальне залучення громади у розбудові сталої та ефективної структури громадянського суспільства в області.

 

Загальний обсяг фінансування Програми складає 2 млн 610 тис. грн

 

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки передбачає створення умов з боку облдержадміністрації для розвитку, функціонування та консолідації інститутів громадянського суспільства в області, створення стабільної мережі громадських об’єднань, які співпрацюватимуть з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на засадах прозорості, відповідальності та взаємовигоди для спільного вирішення актуальних проблем області.

 

Вона включає наступні розділи та головні заходи:

 

- створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області – це створення положення, проведення конкурсу серед громадських формувань за рахунок коштів обласного бюджету, а також просвітницькі заходи та заходи із моніторингу органів влади;

- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації регіональної політики та вирішення питань місцевого значення – підвищення процедур формування та реалізації бюджету, активізацію консультацій з громадськістю;

-   стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку області – цей розділ передбачає розробку положення про соціальне замовлення та проведення конкурсу серед громадських формувань за рахунок коштів обласного бюджету;

- активізація діяльності інститутів громадянського суспільства та міжсекторальної співпраці – обов’язкових моніторингу та оцінки розпорядниками бюджетних коштів програм і проектів, які виконуються інститутами громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів, проведення Дня громадянського суспільства та «днів відкритих дверей» в установах державної влади;

- підвищення рівня компетентності працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення в питаннях взаємодії з громадськістю – запровадження практики вивчення досвіду роботи інститутів громадянського суспільства фахівцями облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення;

- сприяння діяльності громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях виконкомах міських рад міст обласного значення – проведення виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області, підготовка та випуск щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня «Громадські ради Луганщини»;

- забезпечення поінформованості суспільства про діяльність громадськості через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії – розміщення інформації про співпрацю між облдержадміністрацією та інститутів громадянського суспільства.

 

Рішенням засідання колегії облдержадміністрації було ухвалено проект Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.