Прес-центр7 серпня 2020, 15:08

До уваги власників пасажирського автотранспорту Луганської області

Управління промисловості, транспорту та зв’язку Луганської обласної державної адміністрації як організатор оголошує конкурс з регулярного перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), який відбудеться 18 вересня 2020 року.

Детально з умовами та переліком маршрутів можна ознайомитись за посиланням.

Статтею 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – Закон) забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласні маршрути), покладається на обласні державні адміністрації.

Конкурси з регулярного перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), проводяться на підставі статті 43 Закону та відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами, далі – Порядок).

Згідно із пунктом 2 Порядку «Організатор» - орган виконавчої влади, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, який самостійно або із залученням робочого органу проводить конкурс.

Відповідно до пункту 10 Порядку Організатор затверджує обов’язкові та додаткові умови конкурсу.

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ КОНКУРСУ

Відповідно до статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» до участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів.

Сертифікати відповідності та екологічності, які додаються до заяви про участь у конкурсі згідно з пунктом 29 Порядку, мають підтверджувати відповідність транспортних засобів вимогам правил Європейської економічної комісії № 43, № 36 чи № 52, № 80, визначених розділом V додатка 4 до «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 за № 521.

Згідно з пунктом 10 Порядку встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50% загальної кількості автобусів. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Документом, що підтверджує пристосованість транспортного засобу до потреб осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, є додаток до сертифікату відповідності, у якому, зокрема, зазначається кількість місць для перевезення осіб у візку колісному. У разі відсутності в перевізників-претендентів необхідної кількості автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, вони мають право подавати до конкурсного комітету інвестиційний проект-зобов'язання щодо приведення кількості таких автобусів до встановлених вимог протягом одного року з дати укладення договору.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах внутрішньообласного сполучення відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, на міжміських маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 тон), М3 (повна маса більше 5 тон), класу – А, В, ІІ, ІІІ, а на міжміських маршрутах протяжністю понад 150 км – автобусів тільки категорії М3, класу В (автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, крім водія), ІІ та ІІІ (автобуси місткістю понад 22 пасажирів, крім водія), на приміських маршрутах – автобусів категорії М2, М3, класу А, В, І, ІІ, ІІІ.

 Вимоги щодо екологічних показників транспортних засобів – без обмежень.

ДОДАТКОВІ УМОВИ КОНКУРСУ

 Відповідно до пункту 12 Порядку до участі у конкурсі не будуть допущені перевізники-претенденти, які не надали документального підтвердження своєї відповідності вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме:

- відомостей про матеріально-технічну базу: юридична адреса, право використання (власність ­– право власності, №, дата видачі, орган що засвідчив документ; оренда або надання послуг –   № договору, дата укладання, перелік послуг за договором);
- відомостей про персонал перевізника (або суб’єкта господарювання, що надає відповідні послуги на договірній основі), який забезпечує контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут, медичний контроль стану здоров’я водіїв, проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху, а саме: ПІБ співробітника, РНОКПП, документ про базову освіту, документ про підвищення кваліфікації.

Вказана інформація буде використана Організатором виключно для прийняття рішення про допущення перевізника-претендента до участі у конкурсі і будь-якому розголошенню не підлягає*.

На виконання пункту 29 Порядку встановлюється вимога щодо надання перевізником-претендентом інформації про планову вартість проїзду на маршрутах, що входять до об’єктів конкурсу (Додаток 3 Порядку). Мінімальний період дії тарифу на перевезення, запропонованого перевізником-претендентом, встановити не менше ніж 6 місяців з дати початку перевезень. Збільшення вартості проїзду допускається не частіше одного разу на рік за обов’язкової умови погодження з Організатором.

У разі перемоги у конкурсі перевізник-переможець, керуючись пунктом 31-1 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами), повинен облаштувати автобуси, які заявлені на конкурс, засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту з урахуванням вимог статті 28 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України».

Нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (Додаток 5, пункт 42 Порядку) проводиться за обов’язкової умови надання перевізником-претендентом документального підтвердження відповідних показників.

Резервні транспортні засоби, що вносяться до Відомостей про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті (Додаток 2 до Порядку), мають позначатися приміткою «Резерв».

ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 Засідання конкурсного комітету буде проведено 18 вересня 2020 року. Початок конкурсу о 10.00 за адресою: просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 2 поверх, зала засідань облдержадміністрації.

Документи для участі в конкурсі у закритому конверті з позначкою № 1 та заява у закритому конверті з позначкою № 2 приймаються до 26 серпня 2020 року включно з 9.00 до 16.00 у робочі дні тижня за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2, (4 поверх бокового входу, каб. 412, відділ транспорту та зв’язку). На конвертах необхідно зазначати назву перевізника-претендента, який подає документи для участі у конкурсі, дату проведення конкурсу.

Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника), повинні мати з собою довіреність, надану перевізником-претендентом.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)» від 09.07.2015 № 290, зареєстрованому у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області від 13.07.2015 за № 11/1471, та пунктом 58 Порядку, розмір плати за участь у конкурсі складає 550 грн за кожний маршрут у одному об’єкті конкурсу. Плату перераховувати Управлінню промисловості, транспорту та зв’язку облдержадміністрації за реквізитами: код 33766134, поточний рахунок                                                     № UA698201720313211001201000869 ДКСУ м. Київ, МФО 820172.

З питань щодо переліку документів, умов до об`єкту конкурсу, номерів рейсів, розкладів руху автобусів на маршруті тощо звертатись за телефоном: (06452) 4-22-55. Бланки документів для участі у конкурсі можна отримати безпосередньо в Управлінні за адресою: м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2, (4 поверх бокового входу, каб. 412, відділ транспорту та зв’язку).

*Витяг із Закону України «Про державну службу».

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця

1. Державний службовець зобов’язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню.