Прес-центр18 серпня 2020, 10:08

Опубліковано рейтинги вступників у виші за широким конкурсом

Міністерством освіти і науки України підготовлено поточний рейтинг вступників, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

Переглянути його можна на сайті МОН в розділі «Вступна кампанія 2020»Широкий конкурс 2020».  

У розміщених гугл-документах кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями. 

Традиційно ці дані публікуються двічі - в середині та наприкінці періоду подання заяв. Тож оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 серпня, після завершення прийому заяв.

За даними ДП «Інфоресурс» станом на 17 серпня вже подано 525 тис. 860 електронних заяв на ОС «Бакалавр» (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на базі 11 класів та 2 тис. 167 заяв на ОС «Молодший бакалавр».

Широкий конкурс відбувається, зокрема, за галузями знань:

- 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»);
- 13 «Механічна інженерія»;
- 14 «Електрична інженерія»;
- 17 «Електроніка та телекомунікації»;
- 21 «Ветеринарна медицина»;
- 23 «Соціальна робота»;
- 24 «Сфера обслуговування»;
- 29 «Міжнародні відносини»;

за міжгалузевими групами:

- галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

за підгалузевими групами:

- спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка;
- предметні спеціальності 014.04 «Математика», 014.06 «Хімія», 014.08 «Фізика», 014.09 «Інформатика», 014.10 «Трудове навчання та технології», 014.15 «Природничі науки» спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;
- спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
- спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
- спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька», 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська», 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька» спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;
- спеціальності 111 «Математика» та 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика»;
- спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія».