Прес-центр3 квітня 2017, 14:04

ЗВІТ представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Луганській області Горобця Володимира Івановича за 2016 рік

Вступ

 

Робота Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на території Луганської області в зв’язку з проведенням антитерористичної операції на даний час набуває особливого значення.

   Саме тому пріоритетними напрямками роботи представництва Національної ради  в Луганській області є безумовне виконання законів України в інформаційній сфері та заходів, що передбачені під час АТО, з метою  захисту та підвищення рівня інформаційної безпеки країни.

Безсумнівно, основною задачею є задоволення потреб місцевого населення в отриманні повної та об’єктивної інформації щодо подій в державі та на сході України. Особливо важливим це є для населених пунктів, розташованих в «сірій зоні», безпосередньо біля лінії розмежування підконтрольних та тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Саме в цих осередках агресор за допомогою власних засобів масової інформації впливає на підсвідомість та настрої місцевих мешканців, формуючи спотворену картину відношення України до своїх громадян та звинувачуючи нашу державу, українську армію в усіх бідах та людських смертях.

Ось чому  охоплення «сірої» території теле- та радіосигналом українських місцевих та загальнонаціональних мовників, встановлення нових потужних передавачів, супротив інформаційним закидам з боку агресора, забезпечення можливості чути правду про події мешканцям навіть тимчасово непідконтрольних Україні територій є найголовнішою з задач цього року та найближчого майбутнього.

Протягом року представником активно здійснювався контроль та нагляд за використанням радіочастотного ресурсу в Луганській області, в тому числі на території проведення антитерористичної операції, з урахуванням Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

На жаль, фактична діяльність деяких суб’єктів телерадіоінформаційного простору була призупинена внаслідок ведення бойових дій в зоні АТО і не відновлена на підконтрольній території.  Видача Національною радою тимчасових дозволів на мовлення суб’єктам, які мають бажання працювати в цьому особливому регіоні, значно пожвавила інформаційний простір Луганщини: в FM діапазоні Луганщини у 2016 році з'явилось  три нових мовники.

Максимальне заповнення інформаційного поля області достовірними новинами є головним чинником формування у населення об’єктивної думки щодо подій у країні, сприяє зміцненню патріотизму, згуртовує людей у бажанні протистояти зовнішній агресії та розбудовувати демократичну, європейську державу.

Важливими також залишаються заходи, спрямовані на контроль за відповідністю змісту програм та передач, які ретранслюються провайдерами програмної послуги та телерадіокомпаніями, вимогам законодавства України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

Окрім вищезгаданих задач, у звітному періоді представником Національної ради в Луганській області та його секретаріатом велась робота в таких напрямках:

        - моніторинг телерадіопрограм;

нагляд за дотриманням ліцензіатами чинного законодавства та умов ліцензій, зокрема, програмної концепції мовлення, в тому числі  у частині дитячого мовлення, частки національного аудіовізуального продукту та пісенного матеріалу державною мовою;
нагляд за дотриманням ліцензіатами законодавства про рекламу та спонсорство;
контроль за дотриманням ліцензіатами вимог щодо трансляції програм і передач у дні трауру та дні пам’яті;
нагляд за виконанням місцевими телерадіоорганізаціями рішень Національної ради, спрямованих на захист суспільної моралі;
нагляд за дотриманням провайдерами програмної послуги ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в тому числі положень щодо заборони ретрансляції програм, зміст яких не адаптовано до вимог законодавства України;
відслідковування фактів безліцензійної діяльності на території області та вжиття заходів відповідно до чинного законодавства;
нагляд за дотриманням ліцензіатами  Закону України «Про вибори народних депутатів України»;
здійснення моніторингів мовлення регіональних та місцевих телерадіоорганізацій з метою дотримання ними норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки»;
участь в організації системи малопотужного FM-мовлення на прикордонних територіях України;
формування та постійне оновлення повної бази з характеристиками телерадіомовлення області, в тому числі збір інформації з територій, тимчасово непідконтрольних Україні.

Основою діяльності представника та його секретаріату є Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, План розвитку телерадіоінформаційного простору України, рішення Національної ради України  з питань телебачення і радіомовлення та інші нормативно-правові документи.

 

Підсумки ліцензування телерадіомовлення за звітний період.

Станом на 31.12.2016,  Національною радою було ухвалено 50 рішень щодо телерадіокомпаній та провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на території Луганської області.

Це на 16 % більше, ніж у 2015 році (43 рішення), й набагато більше, ніж у 2014 році, коли на території області активно велися бойові дії (прийнято всього 15 рішень).

Це свідчить про поступове, хоч і досить складне, відродження телерадіоінформаційного простору територій в зоні проведення АТО та заповнення інформаційного вакууму.

Зокрема, в 2016 році Національною радою було:

- переоформлено 9 ліцензій, які дозволяють діяльність на території Луганської області;

- видано 3 ліцензії провайдера програмної послуги (ТОВ «Мегабіт Сервіс» у м. Рубіжне, ТОВ «АКСОН МЕДІА СЕРВІС» та ПП «ЛУРЕНЕТ» у м. Лисичанськ Луганської області);

- анульовано 1 ліцензію провайдера програмної послуги (ТОВ «ТРК «Спектр», м. Новопсков – за заявою ліцензіата).

12 прийнятих рішень були пов’язані з видачею дозволів на тимчасове мовлення на території проведення АТО; 6 стосувались питань призначення позапланових та результатів проведених перевірок; 16 рішень було винесено з питань накладання штрафів на ліцензіатів у зв’язку з неподанням (несвоєчасним поданням) інформації про структуру власності або з питань звернення до суду про стягнення штрафу

Ряд прийнятих рішень пов’язано із замовленням в УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

Рішенням Національної ради від 15.12.2016 р. № 2627 затверджено переліки програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Луганської області.

Розгляд заяв ліцензіатів Луганської області щодо продовження строку дії ліцензій у 2016 році відкладено до закінчення антитерористичної операції, на підставі статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

 

                 1.2   Загальний стан телерадіопростору Луганської області.

Станом на грудень 2016 року, в Державному реєстрі телерадіоорганізацій України на території Луганської області зареєстровано 69 телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

Окрім того, ТОВ «Воля-кабель» та ТОВ «ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ», що зареєстровані в м. Києві, ТОВ «ТРК «Зеніт»,  ТОВ «Телекомунікаційна компанія «ОРІОН» та фізична особа – підприємець Говорков Олександр Альбертович, що зареєстровані в м. Донецьку,  ТОВ «Телерадіокомпанія «ЛІК», що зареєстровано в м. Ізмаїлі Одеської області, мають багатоканальні мережі у м. Луганську та інших містах Луганської області і на підставі ліцензій Національної ради мають право надавати програмну послугу на цих територіях.

ТОВ «Радіо «Ехо», зареєстроване в м. Києві, має мовити на частоті 105,5 МГц у м. Луганську. Також окремі ліцензії на телевізійне та радіомовлення у м. Луганську та інших містах Луганської області мають ПрАТ «Наше радіо», ТОВ «Новий формат ТВ», АТ «Онікс», Підприємство громадської організації «Громадське радіо «ТРК «Громадське радіо», які зареєстровані в інших областях України.

Національна телекомпанія України (НТКУ) має філію в Луганській області, яка здійснює аналогове та цифрове телемовлення, також володіє ліцензіями на ефірне та проводове радіомовлення (всього 4 ліцензії).

        Станом на сьогодні, частина території Луганської області, а саме – її південний регіон - залишається тимчасово окупованою бойовиками так званої “Луганської  Народної  Республіки”.

       Саме на цій території розташоване місто Луганськ та декілька міст з населенням більше 50 тисяч, в яких мають здійснювати роботу ліцензіати Національної ради. Окремі суб’єкти, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, припинили діяльність, деякі було захоплено окупантами.  Інформація щодо діяльності деяких ліцензіатів відсутня.

Отже, у зв’язку з вищевикладеними обставинами, фактично на території, підконтрольній Україні, залишається  невелика кількість ліцензіатів,  за діяльністю яких можливе здійснення контролю та нагляду.

Всього 24 суб’єкти, з них ефірних телемовників – 1, організацій проводового мовлення – 8, провайдерів програмної послуги – 11.

Також ряд ліцензіатів мають ліцензії на декілька видів діяльності, серед них:

Луганська філія НТКУ (м. Сєвєродонецьк) – аналогове та цифрове телемовлення, ефірне та проводове радіомовлення;
ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «Ірта» (м. Сєвєродонецьк) - аналогове та цифрове телемовлення, ефірне радіомовлення;
ТОВ «Телекомпанія «СТВ» (м. Сєвєродонецьк) – кабельне телемовлення, ефірне та проводове радіомовлення, провайдер програмної послуги;
ТОВ «ТРК «Енергія» (м. Щастя) – провайдер програмної послуги та кабельне телемовлення.

Луганська філія НТКУ приймає участь у процесі створення системи суспільного мовлення.  На поточний момент Луганська філія НТКУ має міцну матеріальну базу в м. Сєвєродонецьк та потужний творчий колектив.

ТОВ Незалежна ТРК «ІРТА» зберегла мінімальний склад, але не втратила потенціал колективу і за сприятливих умов здатна відновити свої можливості.

 

Нагляд  за  дотриманням  та виконанням ліцензіатами  умов ліцензії та норм законодавства України в сфері телерадіомовлення

 

Всього у звітному періоді представництвом Національної ради у Луганській області здійснено 107 моніторингів ліцензіатів, що на 39% більше, ніж минулого року (77).

 

Проводились моніторинги лише тих ліцензіатів, які здійснюють діяльність на підконтрольній Україні території.

Більшість моніторингів проводилось у м. Сєвєродонецьку, де зараз знаходиться представництво Національної ради, та у сусідньому м. Лисичанську.

Зі 107-и проведених моніторингів 10  - добові моніторинги 3-х ефірних телекомпаній; 11 - добові моніторинги 5-и ефірних радіокомпаній; 2  - добові моніторинги кабельного телемовника; 39 моніторингів 13-ти провайдерів програмної послуги.

          В тому числі 10 моніторингів було здійснено поза межами м. Сєвєродонецька.

          Протягом року проведено ряд вибіркових цільових моніторингів, зокрема, щодо результатів нагляду за перебігом передвиборної агітації в ефірі телерадіоорганізацій у період проміжних виборів народних депутатів України 17.07.2016 в одномандатному виборчому окрузі № 114 (Луганська область).

Також здійснено ряд вибіркових цільових моніторингів на предмет виконання окремих пунктів Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на І та ІІ півріччя 2016 року.

Окремі моніторинги проводились на виконання доручень керівництва Національної ради чи на запити Служби безпеки України.

7 моніторингів здійснено з метою фіксації наявності чи відсутності мовлення.

В рамках позапланових перевірок було проведено 2 моніторинги.

 

Дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов

та умов ліцензій.

В діяльності 11-и ліцензіатів виявлено ознаки порушень ліцензійних умов і умов ліцензії, часто – за декількома різними ліцензіями та/або неодноразово. Загалом такі ознаки порушень було зафіксовано у 35-и випадках.

Найчастіше виявлялися такі ознаки порушення умов ліцензій, як невідповідність або неповна відповідність фактичного мовлення програмній концепції, зазначеній в ліцензії; зменшення обсягів програм власного виробництва; відхилення в частині жанрового розподілу; наявність ознак не передбаченої ліцензією ретрансляції програм іншого мовника, відсутність передбачених ліцензією позивних.

Недотримання програмної концепції в частині жанрового розподілу ліцензіати пояснюють фінансовими труднощами. Багато з них постраждали матеріально, втратили частину обладнання під час ведення бойових дій.

          Щодо роботи провайдерів програмної послуги на підконтрольній території, ознаки порушень умов ліцензій спостерігалися у 8-и ліцензіатів.  Проте виявлені ознаки порушень не є «злісними», здебільшого це незначне збільшення ресурсу мережі або невідповідність декількох програм в мережах тим, що визначені ліцензіями.

В цілому, провайдери програмної послуги намагаються вчасно переоформлювати додатки до ліцензій, щоб уникати порушень.

В окремих ліцензіатів фіксувались порушення ч.4 ст.35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у зв’язку з несвоєчасним поданням  до Національної  ради  заяви  про  переоформлення ліцензії на мовлення після виникнення підстав для переоформлення ліцензії на мовлення  у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми та умов діяльності  ліцензіата (зокрема, ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА», м. Сєвєродонецьк).

Більшість ліцензіатів вчасно звітували про структуру власності, проблеми виникли тільки у районних редакцій проводового мовлення, які тимчасово припинили роботу і звіт не був поданий, або поданий не вчасно (Марківська, Старобільська редакції).

 

Дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки вітчизняного продукту у програмах (передачах), частки пісень та ведення передач державною мовою

 

З метою контролю за дотриманням ст.9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та на виконання п.5.11 Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на ІІ півріччя 2016 року під час проведення моніторингів програм регіональних та місцевих мовників особлива увага приділялась дотриманню ними норм законодавства щодо частки національного аудіовізуального продукту.

За результатами 29-и моніторингів 5-и ліцензіатів за 8-ма ліцензіями ознак порушення норм щодо частки вітчизняного продукту не зафіксовано.

Щодо вимог стосовно мінімальної частки музичних творів вітчизняних авторів та виконавців за добу, ознаки порушення даної норми фіксувались чотири рази у двох ліцензіатів (ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА», ТОВ «Телекомпанія «СТВ», м. Сєвєродонецьк).

Так середній показник частки музичних творів вітчизняних авторів та виконавців у ТОВ «Телекомпанія «СТВ» дорівнював 34 %, у ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА» - 21 %.

Слід зазначити, що станом на сьогодні вимогу щодо мінімальної частки музичних творів вітчизняних авторів та виконавців за добу скасовано.

Проте з 8 листопада 2016 року набули чинності нові законодавчі норми щодо обсягу пісень та ведення передач державною мовою (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій").

З метою контролю за дотриманням радіоорганізаціями вищевказаної законодавчої норми, у листопаді 2016 р. було здійснено моніторинги 3-ьох місцевих радіомовників.

Таким чином, ознаки порушення ст.9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зафіксовано в діяльності ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА», м. Сєвєродонецьк, ліцензія НР 1553-м від 12.11.2009 р., мовлення на частоті 107,1 МГц у м. Сєвєродонецьк Луганської області.

 

Дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства

про рекламу і спонсорування

 

 Протягом 2016 року представництвом неодноразово  проводились моніторинги програм місцевих мовників на предмет перевірки дотримання ними вимог законодавства про рекламу і спонсорування.

Так, перевірялось дотримання вимог щодо ідентифікації реклами та її розміщення, квоти реклами, заборони прихованої реклами, виконання вимог законодавства щодо розміщення спонсорської інформації.

Ознаки порушення зазначених норм фіксувались у 4-х ліцензіатів.

Так, в програмах ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «Ірта» неодноразово фіксувались ознаки порушення ст.8 та ст.9 Закону України «Про рекламу» (неідентифікована реклама, трансляція реклами концерту без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцем).

Ознаки порушень ч.2 ст.9 Закону України «Про рекламу» виявлено в програмах ТОВ «Телерадіокомпанія «Акцент» та Луганської філії НТКУ

В програмах ТОВ «Телекомпанія «СТВ» одноразово зафіксовано перевищення квоти реклами на годину.

На адреси ліцензіатів представником Національної ради в Луганській області надіслані повідомлення про виявлені ознаки порушень, з вимогою привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

 

Дотримання телерадіоорганізаціями законодавства про вибори

 

17.07.2016 в одномандатному виборчому окрузі 114 на території Луганської області відбувалися проміжні вибори народних депутатів України.

У період з 21.06. по 17.07.2016 представництвом здійснювався нагляд за ходом виборчої кампанії та висвітленням процесу засобами масової інформації.

Виборча кампанія мала певні особливості стосовно висвітлення в засобах масової інформації. Кількість електронних ЗМІ, що прийняли участь у виборчій кампанії, була обмежена з об'єктивних причин, а саме короткий термін рекламної кампанії, невелика кількість місцевих ЗМІ, що мають покриття в районах виборчого округу, й те, що політичні сили - учасники виборів - зробили акцент на роботу безпосередньо з виборцями і почали таку “роботу” значно раніше офіційного початку агітаційно-рекламної кампанії. 

Реальну змогу брати участь у передвиборчій агітації мали  ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА» і Луганська філія НТКУ, які мають покриття у 114 окрузі. Передвиборча агітація за рахунок ЦВК мала місце на радіо “Пульс” і телеканалі “ЛОТ”  Луганської філії НТКУ.

 Встановлена законодавством квота часу для передвиборної агітації та вимоги щодо «дня тиші» напередодні дня виборів не порушувалися.

 Порушень дотримання ліцензіатами законодавства про вибори не зафіксовано.

 

 

Дотримання ліцензіатами вимог щодо трансляції програм і передач у дні трауру та дні пам’яті

 

Протягом 2016 року проведено 12 цільових моніторингів місцевих телерадіоорганізацій щодо дотримання Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру та дні пам’яті:

з метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні (20 лютого);
з метою вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії та у зв’язку з міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф (26 квітня);
у зв’язку з відзначенням Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни, встановленням в Україні Дня пам'яті та примирення (8 та 9 травня);
у зв'язку з 71-ю річницею Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років (15 травня);
з метою вшанування дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (18 травня);
з приводу 90 років з дня вбивства Симона Петлюри (25 травня);
у зв’язку з вшануванням пам’яті загиблих у роки Другої світової війни (22-23 червня);
у зв'язку з 75-ю річницею від знищення гітлерівцями євреїв Києва – початку масових розстрілів у Бабиному Яру (29-30 вересня);
у зв’язку з відзначанням Дня визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня);
з приводу відзначення Дня Гідності та Свободи (21 листопада);
у зв’язку з вшануванням пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (26 листопада).

За результатами проведених моніторингів, в програмах переважної більшості ліцензіатів ознак порушень Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру та дні пам’яті не фіксувалось.

Лише 28 жовтня, під час відзначання Дня визволення України від фашистських загарбників, недотримання Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру та дні пам’яті зафіксовано в ефірі ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА», м. Сєвєродонецьк.

Протягом доби в ефірі цієї телерадіокомпанії на екрані не було розміщено відповідного стилізованого зображення або палаючої свічки, які є доречними до відповідної події, також не було оголошено хвилини мовчання о 12-ій годині.

 

Дотримання телерадіоорганізаціями вимог Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована

 

На виконання п.5.9 Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на ІІ півріччя 2016 року у жовтні 2016 року представництвом будо проведено моніторинги програм 4-ьох місцевих та регіональних телекомпаній, спрямовані на перевірку дотримання ними Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована.

За результатами моніторингів встановлено, що НТКУ (Луганська філія), ТОВ Незалежна телерадіокоманія «ІРТА», ТОВ «Телекомпанія «СТВ» дотримуються вимог Системи.

         За результатами моніторингу ефіру ТОВ «Телерадіокомпанія «Акцент», м. Лисичанськ 20.10.2016 під час передбаченої ліцензією ретрансляції програм ТОВ «Новий канал», м. Київ, зафіксовано художній фільм «Рейд-2. Возмездие» з візуальною позначкою «18+» в період часу з 3:45 до 6:19, отже, порушено вимогу ч.5 Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08.02.2012 № 117 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.03.2016  № 306)  в частині можливості показу таких фільмів з 22 години до 06 ранку.

 

Дотримання норм законодавства провайдерами програмної послуги

 

В умовах зовнішньої агресії та проведення антитерористичної операції першочергову роль має гідний рівень інформаційного захисту держави.

Тому дуже важливим напрямком роботи представника Національної ради є нагляд за дотриманням провайдерами програмної послуги ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в тому числі положень щодо заборони ретрансляції програм, зміст яких не адаптовано до вимог законодавства України.

         Протягом року було проведено 39 моніторингів провайдерів програмної послуги на підконтрольній Україні території.

         Створено об’єднану документальну базу щодо провайдерів програмної послуги регіону з даними програмного контенту мереж, які постійно оновлюються.

         Слід зазначити, що всі ліцензіати неухильно дотримуються вимог законодавства України та рішень Національної ради в частині обмеження ретрансляції неадаптованих програм.

         Порушень ч.2 ст.42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» не було зафіксовано жодного разу.

 

Проведення перевірок та реагування на виявлені ознаки порушень. Інша робота представника.

У звітному періоді планові перевірки ліцензіатів не призначались і не проводились.

Втім, у грудні 2016 року було проведено позапланову перевірку ТОВ НЕЗАЛЕЖНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ІРТА», м. Сєвєродонецьк, на предмет дотримання вимог ч.2 ст.9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Акт позапланової перевірки № 1/ЛГ/ПС від 09.12.2016 та інші матеріали перевірки знаходяться на розгляді в Національній раді.

За результатами здійснених у 2016 році моніторингів  діяльності ліцензіатів були виявлені ознаки порушення умов ліцензії та вимог чинного законодавства 42 рази.

У випадку виявлення незначних відхилень від програмної концепції мовлення результати моніторингу було взято до відома.

Відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,  ліцензіатам надсилалися повідомлення про виявлені ознаки порушень з вимогою дотримання умов ліцензій та норм діючого законодавства, всього таких повідомлень було надіслано 34 (таблиця 3).

         Найбільше приписів було надіслано на адресу Луганськї філії НТКУ, ТОВ Незалежна телерадіокомпанія «ІРТА», ТОВ «Телекомпанія «СТВ».

 

         Окрім проведення моніторингів, представником протягом року виконувались  доручення керівництва Національної ради.

         Більшість з них стосувались збору та аналізу інформації щодо стану телерадіоінформаційного простору Луганської області, в тому числі прикордонних з Російською Федерацією районів та тимчасово непідконтрольної Україні території області. Зібрані данні є дуже цінними для формування подальшої стратегії захисту інформаційного простору держави.

         Окрім цього, виконувалися доручення в частині надання інформації про наявність або відсутність мовлення на окремих частотах, про ретрансляцію окремих програм в мережах провайдерів програмної послуги та ін.

         Постійно проводилась робота з організаціями проводового радіо з питань проекту «Радіо громад», редакції отримали форми заяв і додаткові матеріали для участі у проекті; з телерадіокомпаніями – щодо шляхів забезпечення переходу на цифрове мовлення, з усіма ліцензіатами – щодо необхідності подання ними інформації про структуру власності.

         Протягом року було підготовлено 98 службових записок з різних питань, зокрема, щодо результатів проведених моніторингів, з пропозиціями проведення позапланових перевірок, щодо стану телерадіоінформаційного простору в регіоні, щодо виконання Плану основних заходів Національної ради та з інших питань.

          Представник виконував обов'язки позивача за довіреністю Національної ради в Адміністративному суді Луганської області.

         Було взято участь у декількох робочих нарадах Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з питань  інформаційної політики та роботи ЗМІ в Луганській області, а також у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики в м.м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ.

          Представник Національної ради у Луганській області неодноразово був запрошений на наради департаменту масових комунікацій  Луганської обласної ВЦА, брав участь у розробці Регіональної цільової програми розвитку інформаційної сфери Луганської  області на 2016-2018 роки.

 

Захист телерадіоінформаційного простору

 

Пріоритетними заходами із захисту телерадіоінформаційного простору Луганської області у 2016 році стали видача дозволів на тимчасове мовлення телерадіоорганізаціям з патріотичними настроями, погодження дозволів на збільшення потужності вже існуючих та встановлення нових передавачів з метою посилення сигналу українських мовників та охоплення вітчизняними програмами території області, підконтрольної Україні, а також поширення сигналу вітчизняних мовників на окуповані території, зокрема - м. Луганськ.

Станом на початок 2016 року дозволи на тимчасове мовлення було видано 4-м суб’єктам на 12-ти частотах та каналах у 8-и населених пунктах Луганської області.

Протягом 2016 року цей перелік значно збільшено.

Так, рішенням № 333 від 17.03.2016 видано дозволи на тимчасове мовлення НТКУ на частоті 88,2 МГц у м. Лисичанську та на частоті 88,0 МГц у м. Щастя.

Рішенням № 540 від 14.04.2016 видано дозвіл на тимчасове мовлення НТКУ на 39 ТВК у с. Білолуцьк.

Рішенням № 893 від 02.06.2016  видано дозволи на тимчасове мовлення НТКУ на частоті 103,6 МГц у с. Бахмутівка Новоайдарського району, на частоті 89,3 МГц в смт. Станиця Луганська, на частоті 102,5 МГц у м. Попасна, на частоті 101,9 МГц у с. Білолуцьк, на частоті 102,1 МГц у смт. Біловодськ, на частоті 102,9 МГц у м. Марківка, на частоті 100,1 МГц у с. Зоринівка, на частоті 103,5 МГц у м. Сватове, на частоті 102,1 МГц у м. Троїцьке.

Рішенням № 2048 від 20.09.2016 видано дозвіл на тимчасове мовлення НТКУ на 36 ТВК у с. Бахмутівка Новоайдарського району.

Рішенням № 2138 від 05.10.2016 видано дозвіл на тимчасове мовлення ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА-ТЕХНОЛОГІЙ» на частоті 91,6 МГц у смт. Новоайдар.

Рішенням Національної ради № 2309 від 08.11.2016 видано дозволи на тимчасове мовлення ТОВ «ТРК «ГАЛИЧИНА», м. Львів на частоті 88,6 МГц у м. Лисичанськ, на частоті 105,5 МГц у м. Сватове, на частоті 106,5 МГц у смт. Широкому, на частоті 107,6 МГц у м. Старобільську; ТОВ «ТРК «АРТА ПЛЮС», м. Ізюм – на частоті 88,8 МГц на КПВВ Станиця Луганська; ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА-ТЕХНОЛОГІЙ» на частоті 87,7 МГц у м. Лисичанську.

Важливим чинником інформаційної безпеки є вільний доступ до актуальної та об’єктивної інформації громадянам, що проживають на підконтрольній території та у «сірій зоні», що розташована на межі між підконтрольною Україні та окупованою територіями. Тому діяльність представництва Національної ради в Луганській області протягом 2016 року була спрямована на вирішення наступних завдань:

вивчення та аналіз стану інформаційного простору  на кордоні з Російською Федерацією з метою забезпечення доступу мешканців цих територій до програм вітчизняних мовників та блокування сигналу російських мовників на території України, а також унеможливлення провокацій з боку держави-окупанта;
проведення постійних моніторингів програм місцевих та регіональних мовників на предмет виявлення закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини з метою запобігання поширення дезінформації щодо України, органів влади України, української армії;
моніторинги на предмет дотримання норм Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» (щодо присутності в ефірі вітчизняних мовників фільмів російського виробництва); також постійний моніторинг теле- та радіопрограм щодо частки національного аудіовізуального продукту;
здійснення моніторингів телемереж провайдерів програмної послуги щодо ретрансляції телеканалів, розповсюдження яких обмежено на території країни;
моніторинг ефіру місцевих мовників та провайдерів програмної послуги з метою виявлення можливої трансляції аудіовізуальних творів, одним із учасників  яких  є  особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу   національній   безпеці,   оприлюдненого   на   веб-сайті центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної  політики  у  сферах  культури  та  мистецтв, а також трансляції  телепередач,  виготовлених  після  1  серпня 1991 року,    що   містять   популяризацію   або   пропаганду   органів держави-агресора   та  їхніх  окремих  дій,  що  виправдовують  чи визнають   правомірною   окупацію  території  України. 

З метою кращого планування та продуктивного втілення цих задач працівниками представництва Національної ради в Луганській області постійно здійснюється збір та аналіз інформації щодо мовлення вітчизняних та іноземних програм на підконтрольній Україні території, в тому числі у прикордонних зонах, та навіть за можливістю на територіях, що тимчасово окуповані.

 

Підсумки

 

          Слід констатувати, що у 2016 році значно покращилася ситуація в інформаційному просторі Луганської області. Українські радіостанції  витискають ворожі ЗМІ з нашої території, що стало можливим завдяки встановленню передавачів поряд з лінією розмежування, тому цей напрямок роботи слід продовжувати й в наступному році.   

          Необхідно використати частотний ресурс окупованого Луганська, а саме перенести частоти на підконтрольну територію вздовж лінії розмежування. Бажано в наступному році посилити присутність українських ЗМІ в прикордонних  районах області, збільшити потужність аналогових та цифрових передавачів.

           Перспективним є проект “Радіо громад”, збільшення кількості місцевих мовників значно підсилить інформаційну складову безпеки.

          Системна робота й скоординовані дії представника Національної ради у Луганській області та його секретаріату дають можливість ефективно тримати в полі зору всіх ліцензіатів Луганщини, здійснювати необхідні заходи для виконання рішень Національної ради та доручень її керівництва.

 

 

 

Представник Національної ради

у Луганській області                                                              В.І. Горобець