Прес-центр9 серпня 2018, 16:08

Розроблено проект Регіонального плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

В області створено робочу групу з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

На цей час нею розроблений проект Регіонального стратегічного плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Луганській  області на 2018-2026 роки, який ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини та принципах Національної стратегії.

Мета цього плану – реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім'ї або умовах, максимально наближених до сімейних, на доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.

Основні завдання:

- створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з сім'єю і потрапляння в заклад інституційного догляду та виховання дітей;

- створення і розвиток освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, перш за все, на рівні громади;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою виконання цих завдань у Регіональному  плані передбачено ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, які об'єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов'язків по догляду та вихованню дітей, подоланні складних життєвих обставин.

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних послуг, послуг раннього втручання, інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та сім'ям з дітьми, створенню умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім'ям з дітьми.

Для визначення найбільш ефективної форми трансформації кожного закладу планується створити  мультидисциплінарні команди, які проведуть оцінку закладу, персоналу та оцінку потреб кожної дитини, що перебуває в ньому, для вжиття заходів  щодо  влаштування дитини, виходячи з її найкращих інтересів, складуть план трансформації закладу (включаючи план використання кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів) та індивідуальні плани влаштування для кожної дитини, з урахуванням  надання соціальних послуг, яких потребуватиме дитина.

У процесі реформування кожного закладу переважно буде розглядатися можливість створення на їх базі інших освітніх, медичних, соціальних установ з урахуванням потреб громади, на території якої розташовується установа.

Робочу групу з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей було створено відповідно на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу» та розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 листопада 2017 року.

З проектом Регіонального стратегічного плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Луганській  області на 2018-2026 роки можна ознайомитися за посиланням.