Прес-центр13 липня 2017, 17:07

На Луганщині діють 10 обласних стаціонарних установ системи Департаменту соціального захисту населення

У системі Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації функціонує 10 обласних стаціонарних установ:

- 4 будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (загальна кількість місць – 295);

- 6 інтернатів психоневрологічного профілю (загальна кількість місць – 993).

Планова кількість підопічних становить 1288 осіб.

У минулому році в інтернатних установах була розпочата робота із впровадження Державних стандартів надання соціальних послуг. Наразі впроваджені та використовуються Державні стандарти стаціонарного догляду, паліативного догляду, соціальної адаптації. З другого 2017 року в інтернатних установах створені та функціонують кімнати та відділення підтриманого проживання, паліативної допомоги.

За результатами визначення ступеня індивідуальних потреб із застосуванням відповідних шкал складені індивідуальні плани надання соціальних послуг, якими охоплено майже 100 % підопічних. З метою надання повного комплексу послуг у всіх інтернатних установах створені мультидисциплінарні команди. Департаментом соціального захисту населення проводяться щомісячні семінари-наради з керівниками будинків-інтернатів та фахівцями інтернатів, відповідальними за впровадження соціальних послуг. Також надаються виїзні консультації та методична допомога персоналу інтернатних установ з питань надання соціальних послуг.

За результатами проведених внутрішніх моніторингів якості та повноти надання соціальних послуг у червні 2017 року розроблені проекти планів реорганізації інтернатних установ на 2017-2019 роки, які передбачають подальший розвиток системи надання соціальних послуг із поступовою переорієнтацією із послуги стаціонарного догляду на послугу підтриманого проживання, догляду вдома, денного перебування. Розроблені проекти планів будуть затверджені після узгодження фінансових складових. З урахуванням ситуації, яка склалася в області в результаті проведення АТО, ліквідація інтернатних установ найближчим часом не планується.

З метою організації роботи інтернатних установ згідно сучасних вимог Департаментом соціального захисту населення виконана робота по приведенню Положень про психоневрологічний інтернат відповідно до вимог постанови  КМУ від 14 грудня 2016 року № 957.

На виконання Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації з метою своєчасного та якісного проведення виїзних засідань МСЕК і ЛКК були організовані та проведені спільні наради з представниками Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та обласних МСЕК. У нарадах взяли участь спеціалісти департаментів, члени реабілітаційних комісій, створених при будинках-інтернатах.

З метою здійснення контролю за діяльністю інтернатних установ з питань захисту та дотриманням прав підопічних і стану впровадження Державних стандартів соціальних послуг, на виконання Указу Президента України від 13 грудня 2016 року №553/2016 відповідно до наказу Департаменту соціального захисту населення створена комісія для проведення відповідних перевірок інтернатних установ. Протягом першого півріччя поточного року перевірені всі будинки-інтернати, результати перевірок оформлені відповідною довідкою.

На підставі проведеного аналізу виявлено ряд типових недоліків у діяльності установ та розроблено рекомендації керівникам інтернатів по їх усуненню. У ході проведеної роботи виявлені проблемні питання в діяльності будинків-інтернатів, які пов’язані: з недостатнім кадровим укомплектуванням (велике навантаження на середній та молодший медичний персонал, наявні лікарські вакансії, відсутні психологи та соціальні робітники, неможливо організувати цілодобове чергування медичних працівників для надання екстреної медичної допомоги) та архітектурними особливостями будівель будинків-інтернатів (недостатньо вирішене питання безперешкодного доступу безпосередньо в житлових приміщеннях (завузькі двері, наявність порогів). При перевірці особових справ підопічних виявлено, що при оцінці індивідуальних потреб допускаються технічні помилки, які потребують відповідного корегування.

Більша частина проблемних питань, вирішення яких не потребувало значного проміжку часу, на даний час ліквідована. На цей час проведено: обладнання санітарних кімнат, переобладнання вільних приміщень для організації культурно-дозвіллевої діяльності, оновлення матеріально-технічної бази, узгодження графіку роботи працівників із режимом дня підопічних, благоустрій територій, покращення умов проживання, проведення капітальних ремонтів, переобладнання котелень, утеплення житлових приміщень.