Прес-центр13 червня 2017, 18:06

Норвезька Рада у справах біженців презентувала програму забезпечення соціальним житлом ВПО

Сьогодні у приміщенні Луганської облдержадміністрації відбулася зустріч з представниками Норвезької Ради у справах біженців в Україні (NRC), в якій взяли участь заступники голови облдержадміністрації Ольга Лішик та Вадим Данієлян, представники Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, регіональні менеджери, менеджери з розвитку та радники програми «Житло» NRC.

В ході зустрічі присутні обговорили започаткування програми Німецького державного банку KfW щодо забезпечення соціальним житлом та працевлаштування, інтеграції та надання правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Луганській області та участь NRC в реалізації вищезазначеної програми; концепцію програми забезпечення ВПО соціальним житлом, наявні проблеми, з якими стикаються особи, що втратили своє житло внаслідок військового конфлікту на Сході України.

Крім того, на прикладі досвіду вирішення подібних проблем та реалізації проектів з надання соціального житла та інтеграції населення, що постраждало від військових конфліктів у Грузії, Лівії, Йорданії, планується розробити план взаємодії муніципалітетів області та організації NRC.

За результатами зустрічі було вирішено продовжити спільну роботу з розробки стратегії взаємодії з метою вирішення соціальних та матеріальних проблем внутрішньо переміщених осіб в Луганській області.

***

On June 13, 2017, a meeting with representatives of the Norwegian Refugees Council (NRC) in Ukraine was held in Lugansk Regional State Administration. Deputy heads of regional state administration Olga Lishyk and Vadym Daniielian, representatives of the Foreign affairs, foreign economic and investment activity Department, Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons, regional managers, development managers and advisers of the "Housing" NRC program also took part at this meeting.

During the meeting, the participants discussed the program of the German state bank KfW on providing of social housing and employment, integration and legal assistance for IDPS in Luhansk region and participation of NRC in the implementation of the abovementioned program; the concept of social housing for IDPs program and difficulties faced by those, who lost their housing due to military conflict on the East of Ukraine. 

In addition, it is planned to develop an interaction plan between the municipalities of the region and the NRC organization, based on the experience of solving similar problems on implementing social housing projects and integrating the population affected by military conflicts in Georgia, Libya, and Jordan.

At the conclusion of meeting, it was decided to continue coordination in interaction strategy development in order to solute social and material problems of internally displaced persons in the Lugansk region.