Прес-центр14 березня 2017, 15:03

Підбито підсумки роботи Луганської обласної служби зайнятості у 2016 році

У Луганській області, згідно з останніми оприлюдненими даними вибіркових обстежень населення з питань економічної активності за методологією МОП, які проводяться державними органами статистики, чисельність економічно активного населення віком 15–70 років в середньому за 9 місяців 2016 року становила 357,3 тис. осіб (за даними Головного управління статистики у Луганській області). Із зазначеної кількості громадян 299,9 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта – 57,4 тис. осіб, відповідно до методології Міжнародної Організації Праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Рівень економічної активності населення збільшився, з 65,3% – 9 місяців 2015 р. до 66,5% – 9 місяців 2016 р. Серед осіб працездатного віку цей показник зменшився і становив 76,7% (77,6%).
Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з     9 місяцями 2015 року, зменшилася на 9,9 тис. осіб та склала 299,9 тис. осіб, що становило 1,8% від загальної кількості зайнятих в Україні. Кількість зайнятих осіб працездатного віку становила 281,3 тис. осіб (за відповідний період торік – 286,7 тис. осіб).
Рівень зайнятості населення збільшився з 55,2% за 9 місяців 2015 р. до 55,8% за 9 місяців 2016 р. Рівень зайнятості серед працездатних осіб становив 63,7% (9 місяців 2015 року – 64,9%).
Чисельність безробітних (за методологією МОП), в середньому за 9 місяців 2016 року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилась і становила 57,4 тис. осіб (3,5% від загальної кількості безробітних в Україні).
Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), за 9 місяців 2016 року збільшився з 15,4% (9 місяців 2015 року) до 16,1%. В середньому в Україні цей показник становив 9,2%.
Чисельність платників єдиного соціального внеску. Кількість зареєстрованих осіб, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (за інформацією Пенсійного фонду України), у листопаді 2016 року становила 151,2 тис. осіб, та у порівнянні з листопадом 2015 року зменшилась на 24,3%.

Середньооблікова кількість штатних працівників згідно з останніми оприлюдненими даними Головного управління статистики у Луганській області, в цілому в області у листопаді 2016 року становила 146,8 тис. осіб та, у порівнянні з відповідним періодом 2015 року, скоротилася на 20,6 тис. осіб. Скорочення чисельності працюючих відбулося майже за всіма видами економічної діяльності. Найчисельніше зменшення працівників – в добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 13,7 тис. осіб), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 5,4 тис. осіб), освіті (на 2,8 тис. осіб), будівництві (на 1,1 тис. осіб). Позитивна динаміка середньооблікової кількості штатних працівників спостерігається у таких сферах діяльності:

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування,
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря,
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів,
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Упродовж січня – листопада 2016 року роботодавці поінформували обласну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 3,5 тис. працівників. Серед осіб, попереджених про вивільнення, 61,8% працівників сфери державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, 17,6% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 3,9% – надання інших видів послуг.

 

 

Надання послуг Луганською обласною службою зайнятості

у 2016 році

 

Протягом 2016 року до центрів зайнятості Луганської області надійшла інформація про наявність 14,8 тис. вільних робочих місць (у порівнянні з 2015 роком, кількість вакансій збільшилась на 14,5%) від 2,4 тис. роботодавців області. У загальній кількості вакансій переважають вакансії для робітників – 55,0%. Значно менше надійшло вакансій для службовців – 25,4% та для осіб без кваліфікації – 19,6%.

Ситуація на ринку праці Луганщини характеризується постійним попитом на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (28,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (12,7%), працівників сфери торгівлі та послуг (11,2%), професіоналів (8,9%) та фахівців (8,2%).

Дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Станом на 1 січня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 23 безробітних (на 1 січня 2016 року – 140 осіб).

Протягом 2016 року послугами Луганської обласної служби зайнятості скористалися 32,1 тис. громадян, з яких статус безробітного мали 26,7 тис. осіб.

За сприянням центрів зайнятості області постійне місце роботи отримали      13,9 тис. осіб (на 1,8 тис. осіб, або 15,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року), з них статус безробітного мали 8,8 тис. осіб.

Незважаючи на всі складнощі ситуації на ринку праці, головна мета служби зайнятості Луганської області – бути сучасною та ефективною установою. Тому на сьогодні важливим є питання модернізації служби та впровадження різноманітних інноваційних проектів.

Центри зайнятості області успішно працюють згідно Регламенту роботи центрів зайнятості щодо задоволення потреб роботодавців, шукачів роботи та безробітних. Головною метою якого є забезпечення якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців, задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри тощо.

Для розвитку підприємництва та стимулювання самозайнятості безробітних громадян у 2016 році в центрах зайнятості Луганської області одноразову виплату допомоги по безробіттю отримали та відкрили власну справу 35 осіб, з яких 9 осіб відносяться до внутрішньо переміщених та 15 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

Серед видів економічної діяльності безробітні для започаткування власної справи обирали: роздрібну торгівлю, розведення свійської птиці, видання книг, діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, надання послуг перукарнями та салонами краси, комп’ютерне програмування, вантажний автомобільний транспорт, ремонт і технічне обслуговування автотранспортних засобів та інше.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано                 218 безробітних, в тому числі 97 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та 121 особа на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру спеціалістами Луганської обласної служби зайнятості залучено 5,5 тис. безробітних осіб (на 490 осіб, або 9,8% більше, ніж у 2015 році), з них кожен другий – жінка, кожен третій – особа соціально незахищених категорій. Крім того, у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь майже 1,5 тис. осіб у віці до 35 років та 47 осіб з інвалідністю.

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці протягом звітного періоду 3,1 тис. безробітних проходили навчання за направленням служби зайнятості, що на 489 осіб, або 19,0% більше, ніж у минулому році. З них 1,6 тис. осіб навчалися у Центрах професійно – технічної освіти Державної служби зайнятості.

У 2016 році 204,3 тис. профорієнтаційних послуг через службу зайнятості отримали 86,6 тис. осіб з числа безробітних громадян та зайнятих осіб інших категорій. Особам, які мали статус безробітного надано 142,1 тис. профпослуг. Рівень охоплення безробітних профорієнтаційними послугами склав 98,1%.

Станом на 01 січня 2017 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 8,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2016 року склав 1564,0 грн.

 

Щодо надання послуг обласною службою зайнятості

внутрішньо переміщеним особам

 

Особлива увага спеціалістів Луганської обласної служби зайнятості приділяється особам, тимчасово переміщеним з окупованих територій та районів проведення АТО. З початку дії Постанови КМУ від 01.10.2014 №509 по 31 грудня 2016 року до Луганської обласної служби зайнятості звернулось 4015 переміщених осіб.

Усього працевлаштовано – 1458 осіб, у тому числі 63 внутрішньо переміщені особи отримали одноразову допомогу для організації власного бізнесу. Відповідно до ст.24' ЗУ «Про зайнятість населення» протягом жовтня 2015 року – грудня 2016 року працевлаштовано 68 внутрішньо переміщених осіб з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці.

Проходили профнавчання – 216 громадян цієї категорії та 383 особи брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Продовжується укладання угод, договорів, планів спільних дій з громадськими та волонтерськими організаціями щодо сприяння зайнятості ВПО та їх адаптації до місцевих ринків праці.

Станом на 01 січня 2017 року залишалось на обліку служби зайнятості 337 безробітних осіб з числа ВПО.

 

Щодо надання послуг обласною службою зайнятості демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції

 

Служба зайнятості має першочергове завдання посприяти якнайшвидшій адаптації у суспільстві, поверненню до мирного життя демобілізованих учасників АТО, а також їхньому працевлаштуванню. З початку 2016 року 330 демобілізованих військовослужбовця, які брали участь в антитерористичній операції, отримували послуги обласної служби зайнятості щодо працевлаштування, профорієнтації, перенавчання та допомоги у відкритті власної справи.

Працевлаштовано 94 особи даної категорії, з них 15 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучені 35 колишніх військовослужбовців та 18 осіб проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості.

Усім учасникам антитерористичної операції надано профорієнтаційні послуги, що спрямовані на їх соціальну адаптацію та вибір цивільної професії, зокрема, надавалися індивідуальні профорієнтаційні послуги; долучалися до семінарів із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці; легальна зайнятість; з техніки пошуку роботи; міні-ярмарки вакансій, ярмарки кар’єри, презентація роботодавця тощо.

Станом на 01 січня 2017 року продовжували перебувати на обліку служби зайнятості 187 безробітних військовослужбовців – учасників АТО